Kalendáře pro lepší třídění

kalendare1.jpg Stolní kalendáře pro rok 2017, které zároveň pomohou lidem v domácnostech ještě lépe třídit, vydalo město Karviná.


kalendare2.jpg

Magistrát je nabízí stejně jako vloni v dostatečném nákladu zdarma. Lidé si je mohou vyzvednout v podatelnách magistrátu – v budovách B a C v ulici Karola Śliwky ve Fryštátě, a také v městském infocentru na Masarykově náměstí nebo v regionální knihovně a jejích pobočkách.

Kalendáře obsahují mj. přehledné informace o svozech velkoobjemových odpadů, bioodpadů a dalších komodit, které lze v Karviné už běžně třídit. Přehledy najdou lidé také na webu města, termíny svozu velkoobjemového odpadu z jednotlivých lokalit pak také v posledních dvou číslech městského zpravodaje roku 2016.

K 9. lednu je náklad stolního kalendáře rozebrán a s dotiskem se nepočítá.

 

Dalším tištěným periodikem vydaným k začátku roku je Kalendárium 2017. Tradiční přehled kulturních a sportovních akcí nabízí rovněž zdarma Městské informační centrum. V elektronické verzi je ve formátu pdf přístupný ZDE.