Kotlíkové dotace aktuálně – biomasa a tepelná čerpadla

kour.jpg Krajští radní dnes schválili vyhlášení doplňkového dotačního programu na výměnu systému vytápění domků ve výši 55 milionů korun. Žádosti o kotlíkovou dotaci pouze na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohou zájemci krajskému úřadu podávat od 1. března. Peníze uspokojí ty žadatele, kteří se nevešli do minulé výzvy (přislíbilo minulé vedení kraje), plus se dostane na zhruba dvě stovky nových žádostí. Novinkou pro nové žadatele je možnost elektronického podání žádosti.


Dnes vyhlášený doplňkový program zahrnuje pouze výměnu stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávají tzv. obnovitelné zdroje energie, tedy jsou jen na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu. „Z prostředků, které má kraj k dispozici, uspokojí primárně žadatele, kteří podali žádost o dotaci na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu v předchozím velkém kotlíkovém dotačním programu a vzhledem k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků se na ně nedostalo. Těch je zhruba 190. Pokud podají řádně a ve stanoveném termínu zjednodušenou žádost do nyní vyhlašovaného dotačního programu, získají dotaci. Zbývající prostředky jsou určeny pro žadatele nové, kterých bude možné uspokojit zhruba 200.

Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami. Výše dotace činí 80 procent nákladů z maximální částky 150 tisíc korun. V Karviné může žadatel získat dalších 5% - domy jsou zde v oblasti, která má dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším: Dalších 5% jde z krajských peněz a na dotacích se podílí i Karviná samotná, podpora tedy může být až stoprocentní.

U Karviné platí stále také nabídka bezúročné půjčky do výše celé přiznané dotace, tedy max.150 tisíc korun.

Žádost o dotaci bude možné podat od 10:00 hodin 1. března 2017 do 14:00 hodin 31. března 2017. Pro žadatele, kteří se budou o dotaci ucházet nově, připravil kraj novinku, a sice elektronické podání žádosti. Elektronická aplikace bude pro nové žadatele přístupná již od 1. 2. 2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Elektronickou žádost si mohou lidé  „předvyplnit“ a uložit, její odeslání však bude možné až v den zahájení příjmu žádostí. Elektronickou žádost bude následně nutné do 10 pracovních dnů doplnit listinnou verzí se všemi potřebnými přílohami. Vzhledem k omezené výši finančních prostředků vyčleněných pro tento dotační program bude příjem elektronických žádostí, tedy žádostí od nových žadatelů, omezen na 350 (tento počet zahrnuje i určitý zásobník pro případ nečerpání dotace předchozími žadateli).

Lidé budou moci získat další finance na výměnu kotlů v rámci druhé velké výzvy, jejíž vyhlášení plánuje Ministerstvo životního prostředí na březen letošního roku a také z navazujícího krajského dotačního programu, zřejmě ve druhém čtvrtletí. Tam už bude možné opět žádat i o výměnu kotle bez omezení zdroje vytápění - na tuhá paliva za stejný způsob, na plyn, nebo obnovitelné zdroje.

Informace pro zájemce: tel. č. 595 622 355, e-mail kotliky@msk_cz, www.lokalni-topeniste.cz. Konzultace v úředních dnech (pondělí a středy) poskytnou také pracovníci odboru rozvoje magistrátu v budově C.