Krajští radní rokovali na fryštátském zámku

perex_Rada MSK na zámku.jpg První výjezdní zasedání Rady Moravskoslezského kraje se uskutečnilo dnes (7. 2.) v Karviné. Krajští radní diskutovali s vedením města mimo jiné o životním prostředí v souvislosti s kotlíkovými dotacemi, o rozvojových zónách včetně Barbory a také o připravovaném obchvatu města.


perex_Rada MSK na zámku.jpg

„Přednesli jsme krajské radě naše priority. Chceme, aby se pokračovalo v přípravách strategické zóny Barbora, protože je to území rozpracované a už téměř připravené, jiná vhodná plocha tady není. Přednesli jsme radním naše plány na revitalizaci jezera u Lodiček v zámeckém parku, dotaci totiž máme od státu slíbenou už osm let a tahle ekologická investice by měla jít ruku v ruce s dalšími opatřeními a plány včetně výstavby obchvatu města. Rokovali jsme také o kotlíkových dotacích, hospodaření s odpady a situaci v OKD. U těžební společnosti jsme ve shodě – chceme postupný útlum těžby a plynulé zaměstnávání lidí, kteří z dolů odejdou,“ řekl po jednání primátor Karviné Tomáš Hanzel. Hejtman Ivo Vondrák v Karviné také novinářům řekl, že by byl rád, kdyby společnost Asental prodala kraji pozemky pro zónu Barbora za mnohem nižší cenu, než je v současnosti stanovena, a potvrdil, že budou přípravy zóny pokračovat vcelku, nikoli po etapách – důvodem je například studie vlivu stavby zóny na životní prostředí (EIA), kterou je nutné mít pro celé plánované území.

„V letošním roce bude kraj na Karvinsku investovat například do zdravotnictví, školství i oprav silnic,“ řekl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. „Do výměny rozvodů zdravotechniky a dalších stavebních úprav v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj poputuje z krajského rozpočtu přes 25 milionů korun, do školských budov na rekonstrukci elektroinstalací a sociálního zázemí necelé tři miliony korun a do oprav úseků silnic v Marklovicích a Petrovicích u Karviné přes 17 milionů korun,“ doplnil hejtman.