Navrhněte osobnosti sociální oblasti, které si zaslouží ocenění

DSC_0015.JPG I v roce 2017 bude Karviná oceňovat pracovníky z oblasti sociálních a návazných služeb. Toto ocenění bude udělováno již třetím rokem a ocenit lze sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, řadové zaměstnance organizací působících v sociální oblasti a dobrovolníky.


soc_péče_ilu.jpg

Sociální a návazné služby jsou pro město velkým přínosem, práce sociálních i ostatních pracovníků v těchto službách je velmi náročná a pro město a jeho obyvatele potřebná a ne vždy patřičně doceněná.

Ocenění může být uděleno ve třech kategoriích:

1) Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn.

2) Návazné služby (spolky, neziskové organizace, kluby).

3) Dobrovolnická činnost.

Ocenění je možné udělit za přínos kandidáta dle oblasti jeho působení v sociálních a návazných službách, nebo v dobrovolnické činnosti apod. (více v Zásadách pro udělování ocenění a poskytování záštity statuárním městem Karviná).  Ocenění kandidáti obdrží pamětní list Rady města Karviné a věcný dar.

Návrh na ocenění kandidáta je možné podávat v termínu od 1. března do 15. června 2017  na nominačním dopise, který je ke stažení na webových stránkách města:

Informace Vám podá koordinátor komunitního plánování Odboru sociálního Bc. Jana Gavlovská, tel. 596 387 339, budova D Magistrátu města Karviné, (budova bývalé okresní vojenské správy).