O prázdninách se dokončí práce na ul.Čajkovského

19576508_10209427523981386_2015273384_o.jpg Od 3. července do 31. srpna budou probíhat stavební práce na ulici Čajkovského, vyžádají si úplnou uzavírku.


Práce se týkají úseku od bytového domu čp. 2029 po křižovatku s místní komunikací ul. Majakovského v Karviné-Mizerově. V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky včetně odstranění a osazení nových silničních obrubníků a dále také k výškové úpravě uličních vpustí.

Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd, a to v minimální šiří 3 m, na parkoviště mezi bytovými domy čp. 2029 a 2023 (pozemek parc. č. 1624/215 v katastrálním území Karviná-město). V době konečné pokládky živičného krytu bude na jeden den uzavřen i tento vjezd na parkoviště. Těmito úpravami tak budou dokončeny práce na ulici Čajkovského, které byly rozděleny do tří etap, dvě z nich již proběhly.

Objízdná trasa povede po místních komunikacích tř. Těreškovové a ul. Čajkovského nebo po ul. Majakovského. 

náhled.png

mapka.png

Nákres ke stažení: mapka.png