Ptačí chřipka: Kvůli sčítání drůbeže a ptactva v zajetí na úřad nemusíte. Úředníci přijedou za Vámi.

dead-bird-1007554-960-720.jpg Během pátečního odpoledne a víkendu proběhne sčítání chovů drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Důvodem je potvrzení výskytu ptačí chřipky v Doubravě u Orlové. Městské části Karviná-Staré Město a Karviná Doly po ulici Ostravskou se tímto dostaly do takzvaného ochranného pásma.


Kromě povinností chovatelů jako třeba umístit svou drůbež a jiné ptactvo do uzavřených prostor a zamezit styku s volně žijícími ptáky či zajistit desinfekci u vchodů do prostor, kde je ptactvo chováno, tak dle pokynů Státní veterinární správy zde musí být do 1.března proveden soupis všech hospodářství, kde se nachází drůbež či jiní ptáci chovaní v zajetí. Úředníci Magistrátu města Karviné proto budou od pátku do neděle navštěvovat jednotlivé chovatele a sestavovat soupisy. "Rozhodli jsme se, že chovatelům ulehčíme situaci v tom, že nebudou muset dojít k nám na úřad, ale my budeme jezdit za nimi, navíc se s námi mohou i domluvit na termínu, který jim bude vyhovovat," vysvětlila vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Libuše Krupková. 

V případě, že majitelé chovu nebudou v době provádění sčítání přítomni, mohou se na náhradním termínu domluvit na čísle 720 691 901, a to nejpozději do 28. února 2017.

Více informací zde: http://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-stavebni-a-zivotniho-prostredi/narizeni-statni-veterinarni-spravy