Opravy komunikací

oprava_chodník_01.jpg Kde v současnosti či brzké době očekávat uzavírky? (Seznam se průběžně aktualizuje)


Město letos na opravy komunikací a chodníků vyčlenilo 60 miliónů korun. Opravy jsou však spojeny také s omezením provozu. Prosíme proto, dbejte značení a vydržte, odměnou budou lepší cesty i nové chodníky ve všech městských částech.

Kanalizace a vodovodní řády se budou rekonstruovat také na ulici Brožíkova a U Bažantnice.  Výměna potrubí v Novém-Městě ovlivní až do podzimu provoz na ul. Dvořákova a ul. Čapkova a možnost užívat parkoviště na ul Urxova.

Do 10. září budou stavební práce probíhat také na ulici Lázeňská, kde město buduje potřebnou dešťovou kanalizaci.  Na podzim po opravě plynovodu (RWE) bude opraven povrch komunikace na ul. Jurkovičova a po prázdninách proběhne  také první etapa opravy  komunikace ul. Cihelní od  ul. Havířské po ul. Závodní, oprava komunikace  na ul. Dvořákova a nového povrchu se také dočká část chodníku a stezky podél tř. 17.listopadu a to v úseku od  kruhového objezdu u Tesca po ul. Kosmonautů. Nového chodníku se dočká ulice Einsteinova.

V přípravě  jsou ještě opravy dalších komunikací: sjezd na ul. Husovu z ul. Ostravské, ul. Svatopluka Čecha, část u. Alšovy a první úsek komunikace na ul. Slovenské od  ul. Čsl. armády po objekt Permonu, ulici Ciolkovského v celé délce od ul. Polské po ul. Kosmonautů.

Opravy se dočká rovněž nevyhovující cyklostezka na tř. 17. listopadu, konkrétně její úsek mezi kruhovým objezdem u OC TESCO a ul. Kosmonautů, tedy na straně fy Teppich. Oprava potrvá od 7.8. do 6.10.

Pozor si dejte také při přejezdu Marklovicemi a nepřehlédněte ani harmonogram čištění kanalizačních vpustí.

Úplný přehled dopravních omezení, včetně souvisejících podkladů naleznete ZDE.