Polská mateřinka má novou střechu

perex_střecha-PMŠ.jpg Dřevokazné houby tak už v historické budově nedostanou šanci.


perex_střecha-PMŠ.jpg

Zatímco tři nedávno městem odkoupené domy na Masarykově náměstí si na svou opravu ještě počkají, jiný zástupce hodnotné fryštátské architektury přečká blížící se zimu v klidu. Jedná se o mateřskou školu v ulici Dr. Olszaka, která se po loňské opravě historické fasády dočkala v listopadu i dokončení nové střechy.

Občasné zatékání se ukázalo jako nejmenší problém, bylo nutné vyměnit dřevokaznými houbami napadené části krovu, kompletně vyměnit střešní krytinu včetně oplechování střechy, hromosvody a půdní okna. Pro úsporu energie a vyšší komfort dětí ve třídách byl celý půdní prostor zateplen a opatřen pochůzími plochami pro kontroly a případné opravy.