Populární služba Senior taxi pojede i v roce 2017

taxi-nachtfahrt-10578439993-.jpg Senior taxi je dnes již zavedeným a stále oblíbenějším způsobem přepravy seniorů starších 70 let. O oblíbenosti svědčí 1 874 vydaných průkazek v letošním roce. Tuto službu za stejných podmínek, tedy až 6x měsíčně, budou moci využívat naši senioři i v roce 2017.


Senioři se mohou nechat dovézt z místa bydliště k lékařům na území města Karviné, do nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu hřbitovů a na Magistrát města Karviné. Nezbytnou podmínkou je vyřízení průkazky Senior taxi. Tyto průkazky pro Senior taxi pro rok 2017 budou vydávány od 14. prosince 2016 osobám starším 70 let po předložení platného občanského průkazu, nebo jiné osobě na základě plné moci, a to každé pondělí a středu v době úředních hodin, tj. od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 17.30 v budově D Magistrátu města Karviné, na ul. Karola Śliwky 219, v Karviné-Fryštátě (bývalá vojenská správa) v kanceláři č. 210, v 1. poschodí. Průkazku Senior taxi je možné vyzvednout i v jiný den nebo hodinu, ale po předchozí domluvě – kontaktní osobou je paní Pavlína Fiedorová, telefon: 596 387 398.