Připravujete zajímavou akci? Můžete ji zveřejnit v Kalendáriu

perex_DED-EHD_ilu.jpg Město opět připravuje vydání přehledu sportovních a kulturních akcí, konaných v Karviné v příštím roce.


perex_DED-EHD_ilu.jpg

Tento tištěný materiál bude vydán pod názvem KALENDÁRIUM 2018 a budou v něm prezentovány pouze akce přístupné veřejnosti. Pokud máte za to, že právě vaše akce by měla být v brožuře uvedena, doručte podklady k akcím, které organizujete nebo hodláte v roce 2018 uskutečnit, na adresu: statutární město Karviná, Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@karvina_cz. Podklady zašlete nejpozději do 19. listopadu tohoto roku. Případné dotazy vám budou zodpovězeny na tel.: 596 387 778.

Vzor uveřejňovaných informací v aktuálním vydání Kalendária 2017:

pdf.pngKalendárium 2017_web, soubor typu pdf, (3,89 MB)