Ptačí chřipka - informace pro občany (aktualizováno)

dead-bird-1007554-960-720.jpg Již včera jsme Vás informovali, že výskyt ptačí chřipky byl potvrzen v Orlové. Nyní byly nalezeny dvě mrtvé labutě v Závadě – veterináři už nákazu ptačí chřipkou potvrdili a nevylučují v Karviné zavedení dalších opatření, nákaza se stále šíří. Sledujte náš web!


V prvé řadě předkládáme stručný postup dohodnutý mezi krajskou veterinární správou a Hasičským záchranným sborem MSK pro případ, že naleznete uhynulého volně žijícího ptáka. Volat můžete na tísňovou linku 112 nebo na krajskou veterinární správu 00420 720 995 203. Jednotka požární ochrany nález zajistí a umístí do nepropustného obalu (více informací zde: http://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-stavebni-a-zivotniho-prostredi/informace-k-ptaci-chripce)


Opatření pro chovatele drůbeže z důvodu zařazení Karviné do pásma dozoru:

-       drůbež, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístit uvnitř budovy.

-       drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem, 

-       slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží, 

-       v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné

        míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,

-       krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, 

-       pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, 

-       pokud možno nenapájet drůbež neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží,

        ke kterým mají přístup volně žijící ptáci, 

-       venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany), 

-       zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků, 

-       oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,

-       nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.