Šťastní výherci Hledání Kontíků převzali ceny

vyherci_kontici.jpg V rámci posledních farmářských trhů dnes ve Fryštátě převzali hlavní ceny výherci zábavné „odpadové“ hry Hledání Kontíků.


vyherci_kontici.jpg

Designové koše na třídění odpadů v domácnosti udělaly radost. Úkolem soutěžících v listopadové hře bylo najít dvě samolepky s Kontíkem, přelepit je do hrací karty a odevzdat ji osobně nebo odeslat poštou magistrátu. Lidé posbírali všechny Kontíky, odevzdali jich na kartách naprostou většinu - 363 hracích karet se 726 Kontíky, celkem jich bylo vylepeno 750. Docházelo i k paradoxním situacím – pár Kontíků strhli zlomyslní vandalové a na radnici přicházely i stížnosti, protože přes brzký příchod ke kontejnerům už na leckoho samolepky nezbyly. Hra měla velký ohlas. Všichni soutěžící, kteří přinesli vyplněné hrací karty, získali už na podatelnách magistrátu recyklovaný dárek. Velký úspěch měl blok vyrobený z recyklovaných papírů, zájem byl také o nákupní tašku vyrobenou z recyklovaných plastových kelímků.

Občané Karviné si obecně rádi hrají – takové soutěže mívají každoročně ohlas a znamenají mj. také dobrou osvětu třídění. Výherci košů jsou Irena Godálová, Anežka Krautschneidrová, Roman Životský, Miroslav Mitašík, Nikol Smrčková, Miroslava Skulinová, Růžena Tejnská, Karolína Kozielová, Jana Olšáková a Aleš Bojko.