Termíny značení kol

DSC_0809.JPG Chcete si nechat označit kolo či invalidní vozík syntetickou DNA?


Nejbližší termíny značení:

  • 02. 08.                  14-17
  • 04. 08.                  9-11
  • 09. 08.                  9-11
  • 14. 08.                  14-17
  • 17. 08.                  9-11
  • 22. 08.                  9-11
  • 24. 08.                  14-17
  • 30. 08.                  14:30-17:30

 

V případě deštivého počasí se značení nekoná!

 

Bližší informace:

Forenzní identifikační značení jízdních kol syntetickou DNA

Úsek prevence kriminality Městské policie Karviná provádí od roku 2014 značení jízdních kol a invalidních vozíků pomocí tzv. syntetické DNA. Tato metoda ochrany majetku je pro občany města prováděna bezplatně, jelikož je realizována prostřednictvím projektu "Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků", který je finančně podporován Ministerstvem vnitra ČR a zároveň se na něm finančně podílí také město.

Syntetická DNA je moderní a dynamicky se rozvíjející forenzní metoda značení majetku. V současné době jsou v Karviné takto označována jízdní kola a kompenzační pomůcky pro osoby tělesně postižené, především pak invalidní vozíky. Toto značení není pouhým okem viditelné, proto je na každou označenou věc nalepena příslušná samolepka, která varuje a informuje potencionálního pachatele, že tento majetek je chráněn. Ochrana tímto způsobem patří mezi významné prvky situační prevence, jelikož se zaměřujeme na odstraňování příležitostí a podmínek, které by jinak umožňovaly pachateli dopustit se protiprávního jednání.

Značení a evidence jízdních kol a invalidních vozíků bude prováděno zejména v areálu Městské policie Karviná, Univerzitní park 51/1, Karviná-Fryštát a dále na předem vytipované karvinské cyklostezce.

Podmínky pro značení syntetickou DNA

Pro evidenci jízdního kola nebo invalidního vozíku je zapotřebí: mít kolo či invalidní vozík naprosto čisté, nezaprášené, zbavené mastnoty (rám kola a další součásti), občanský průkaz (nebo jiný obdobně hodnověrný doklad totožnosti – pas apod.), doklad o nabytí kola, či kompenzační pomůcky (možno nahradit čestným prohlášním o vlastnictví věci – vypisuje se přímo na místě, dát souhlas se zpracováním osobních údajů a také souhlasit se zápisem do neveřejného registru značených věcí.

Upozorňjeme, že z technologických důvodů nelze provádět značení za deštivého počasí a ani není možné značit mokré jízdní kolo!

Kontakty pro další informace:

Telefon:

595 390 985, 595 390 997, 595 390 991 (od pondělí do pátku v době od 7:00 do 14:00 hod.)

Email: prevence@karvina_cz

Facebook: https://www.facebook.com/mp.karvina/

Další informace: https://www.forenzniznaceni.cz/