Tříděním odpadu přispěla Karviná k úspoře emisí

úspora.png Rozvojem a provozem systému tříděného sběru a recyklace Karviná opět přispěla ke zlepšení životného prostředí a snížení "uhlíkové stopy."


úspora.png