Údržba komunikací v zimě podléhá pevně danému řádu

udrzba.jpg Pro zajištění sjízdnosti komunikací v zimním období slouží hned několik prostředků. Jsou to mechanizační prostředky jako pluhování a strojový posyp, s čímž se setkáme například u komunikací v centru, je to ruční údržba, ta se týká například mostu Sokolovských hrdinů nebo Univerzitního náměstí. Komunikace se posypávají buď struskou, s tím se můžeme, mimo případy náledí a mrznoucího deště, setkat třeba v Karviné-Loukách a Karviné-Starém Ráji nebo solí, což se týká většiny případů. Komunikace ve městě jsou pak rozděleny do kategorií podle toho, jak jsou využívané a pro město zásadní, podle toho se stanovují limity do kolika hodin musí být ošetřeny.   


Všechny informace o tom, jak zimní údržba probíhá, můžete najít v přiloženém plánu. Zde je rovněž možno si dohledat zařazení jednotlivých komunikací do kategorií.

Plán zimní údržby.pdf