Unikátní hra Hledání Kontíků pobavila stovky obyvatel Karviné

kontejnery.jpg Do půlky listopadu byly barevné kontejnery na třídění odpadů v Karviné doslova v obležení. Občané města kromě třídění plastů, skla a papíru hledali na plastových nádobách soutěžní samolepky, aby se mohli zapojit do unikátní hry Hledání Kontíků.


Úkolem soutěžících bylo najít dvě samolepky s Kontíkem, přelepit je do hrací karty a odevzdat ji osobně nebo odeslat poštou na Magistrát města Karviné. Celkem bylo ve dvou vlnách na barevné kontejnery v Karviné vylepeno 750 samolepek, přičemž občané už odevzdali 363 hracích karet se 726 Kontíky. To znamená, že téměř všichni Kontíci byli nalezeni, vylepeni na hrací karty a odevzdáni. Docházelo i k paradoxním situacím – pár Kontíků strhli zlomyslní vandalové a na radnici přicházely i stížnosti, protože přes brzký příchod ke kontejnerům už na leckoho samolepky nezbyly.

Hra měla velký ohlas. Všichni soutěžící, kteří přinesli vyplněné hrací karty, získali už na podatelnách magistrátu recyklovaný dárek. Velký úspěch měl blok vyrobený z recyklovaných papírů, zájem byl také o nákupní tašku vyrobenou z recyklovaných plastových kelímků.

Občané Karviné si obecně rádi hrají – takové soutěže mívají každoročně ohlas a znamenají mj. také dobrou osvětu třídění. Desítka těch, kteří odevzdali karty, už byla vylosována (přestože původně jsme ohlásili, že to bude až na farmářských trzích 14.12.). Výherce designových košů pro domácí třídění kontaktujeme v těchto dnech, zveřejníme je poté na webu i v prosincovém zpravodaji a 14.12. jim už výhry předáme.

Město stojí nakládání s odpady stabilně okolo 42 miliónů ročně, přičemž příjmy jsou o 11 miliónů nižší (tzn. poplatky vybrané od občanů – 500 Kč - a od společností, které od nás vykupují separované komodity).   Každoročně Karviňáci vytřídí vyšší procento plastů, skla a papíru, třídí také bioodpady – už také více i v domácnostech na sídlištích, nejen u domků. Město nabídlo letos také dvě vylepšení pro třídění bio: košíky do domácností a kompostéry na zahrady, obojí zdarma. Pořízeny byly nádoby na třídění kovoodpadů. Běžné je už i třídění elektra nebo textilu. Směsného odpadu se například v roce 2013 odvezlo asi 10 500 tun, vloni už ale o tisíc tun méně (9 500 tun), vytříděného papíru, skla a plastů bylo ve srovnání stejných let o 70 tun více. Celkově klesá i produkce odpadů na území města. Kontejnerová stání i černé skládky pak městu pomáhá uklízet dobrovolná veřejná služba. Osvěta podporující třídění běží nejen formami soutěží, ale také formou kampaní v médiích.