Upozornění pro pořadatele veřejnosti přístupných podniků

perex_disco_ilu.jpg Před blížícími se oslavami konce roku připomínáme, že pořadatelé veřejných akcí mají od počátku letošního roku novou ohlašovací povinnost.


perex_disco_ilu.jpg

S účinností od 1.1.2017 vešla v platnost nová Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Předmětem vyhlášky je regulace činností (omezujících opatření), které by mohly narušit veřejný pořádek, bezpečnost, zdraví a majetek osob v uzavřených i neuzavřených prostorách.

Pořadatelé těchto akcí by proto měli vést v patrnosti, že mají písemnou oznamovací povinnost (článek 5 vyhlášky) pro veřejnosti přístupné podniky v uzavřených i neuzavřených prostorách s dobou ukončení po 22. h. Tato oznamovací povinnost musí být splněna písemným podáním nejméně 10 dní před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Bližší informace naleznete v záložce Potřebuji vyřídit“ – „Veřejná prostranství“, popř. na tel.: 596 387 477 (Dagmar Dlouhá, Odbor rozvoje, odd. marketingu a školství).