Uzavírka u dolu ČSA směrem na Doubravu

foto-produktovod_ČSA.jpg V době od 14.10.2017 do 12.11.2017 bude společnost AWT Rekultivace a.s. odstraňovat energomost u dolu ČSA Karviná v rámci akce pod názvem „Likvidace mostů mezi vozním oběhem a haldou ČSA“.


foto-produktovod_ČSA.jpg

 V rámci této akce dojde k úplné uzavírce silnice III/47214 mezi Karvinou-Doly a Doubravou (pekárna Komendir) v následujících termínech:

Doba uzavírky:

od 05:00 hodin, dne 14.10.2017 do 22:00 hodin dne 15.10.2017

od 05:00 hodin, dne 21.10.2017 do 22:00 hodin dne 22.10.2017

od 05:00 hodin dne 28.10.2017 do 22:00 hodin dne 12.11.2017

V uvedenou dobu bude místo zcela neprůjezdné, i v nočních hodinách bez výjimek.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu povede po silnici I/59, II/474 a III/47214 až k místu uzavírky a bude vyznačena zejména DZ IS 11b s dodatkovou tabulkou E 9 – nákladní vozidlo (červené tečky na situačním snímku).

Pro osobní dopravu a autobusy povede objížďka přes Sovinec a Špluchov (modré tečky na situačním snímku).

Úplná uzavírka se dotkne linek veřejné linkové osobní dopravy č. 870534 Karviná – Orlová a č. 870562 Orlová – Doubrava – Karviná:

V době trvání úplné uzavírky silnice III/47214 bude dočasně neobsloužena autobusová zastávka Karviná, Doly, Jánská. Autobusová zastávka Doubrava, pekárna, která je umístěna na silnici III/47214 bude dočasně přemístěna na silnici III/47215. Linky veřejné linkové osobní dopravy, které budou uzavírkou dotčeny, budou vedeny po schválené objízdné trase.

Informace k dalším uzavírkám na území města naleznete stabilně v části Dopravní omezení.