Volba prezidenta republiky

perex_volby_ilu_.jpg Druhé kolo proběhne 26. a 27. ledna.


perex_volby_ilu_.jpg

První kolo volby prezidenta republiky nepřineslo vítěze. Druhé kolo se koná po čtrnácti dnech ve stejných časech, tzn. v pátek 26. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a v druhý den voleb - sobota 27. ledna - se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. Volební lístky pro druhé kolo se již do poštovních schránek nedoručují - oprávnění voliči si je vyzvednou přímo ve svých volebních místnostech. Sčítání hlasů proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností. Hlasování na území města proběhne ve volebních místnostech 61 okrsků. 

Seznam volebních místností je zveřejněn na webových stránkách města v sekci magistrát – volby. Na tomto místě upozorňujeme na změny proti podzimním volbám do Parlamentu ČR. Tabulka zohledňuje i přesun volebních místností ze ZŠ Družby v Karviné-Novém Městě, kde se ze závažných provozních důvodů nemohou volby uskutečnit. 

Okrsek č.

původně

nově

30

ZŠ Družby
Karviná-Nové Město

Střední škola techniky a služeb
Karviná-Nové Město

31

ZŠ Družby
Karviná-Nové Město

Střední škola techniky a služeb
Karviná-Nové Město

32

ZŠ Družby
Karviná-Nové Město

Střední škola techniky a služeb
Karviná-Nové Město

33

Gymnázium
Karviná-Nové Město

Střední škola techniky a služeb
Karviná-Nové Město

34

Gymnázium
Karviná-Nové Město

Střední škola techniky a služeb
Karviná-Nové Město

23

ZŠ Komenského
Karviná-Nové Město

ZŠ Dělnická
Karviná-Nové Město

41

ZŠ Komenského
Karviná-Nové Město

ZŠ U Studny
Karviná-Mizerov

40

Střední zdravotnická škola
Karviná-Mizerov

ZŠ U Studny
Karviná-Mizerov

54

Poliklinika
Karviná-Mizerov

Obchodní akademie
Karviná-Hranice

27

Střední škola techniky a služeb
Karviná-Nové Město

Městský dům kultury
Karviná-Nové Město

 

Volič může do úřední obálky vložit jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, v případném druhém kole obdobně – může volit i občan, který alespoň druhý den druhého kola dosáhne věku 18 let.  

Pokud chcete volit jinde než ve svém okrsku, požádejte o voličský průkaz, a to u úřadu obce v místě svého trvalého bydliště. Nepožádali jste výslovně o volební průkaz pouze pro první kolo volby, platí vydaný průkaz i pro kolo druhé. Pro druhé kolo volby lze žádat osobně o voličský průkaz do 24. ledna do 16:00 hodin. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Magistrát města Karviné nebo příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební místnost zřízena. Žádost lze také učinit telefonicky na číslech 596 387 341,  596 387 202 nebo 596 387 363, ve dnech voleb na telefonním čísle příslušné okrskové volební komise – telefonní čísla jsou zveřejněna na webu města.