Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

perex_vlajka.jpg Volební místnosti se otevřou ve dnech 20. a 21. října 2017.


perex_vlajka.jpg

První den voleb od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 21. října pak bude možné hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností. Karviná má nově 61 volebních okrsků, a tudíž bude možné hlasovat na 61 místech – kompletní seznam je už nyní na webu města ZDE.

Oproti volbám v roce 2016 nastaly změny u volebních okrsků č. 2, 6 a 7. Volební místnosti pro volební okrsky č. 6 a č. 7 budou nově umístěny ve Spolkovém domě, ul. U Hřiště 718/27, Karviná-Ráj (v roce 2016 byly v PZKO v Karviné-Ráji). Volební okrsek č. 2 v Karviné-Dolech byl sloučen s volebním okrskem č. 1 a má volební místnost v budově C Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději v úterý 17. října 2017 nebo si je bude možné vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v našem případě v Karviné.

Volit ale můžete i mimo území Karviné. Potřebujete voličský průkaz. Lze o něj požádat výhradně na úřadě obce, kde žadatel trvale bydlí. Volič, který se nebude zdržovat ve dnech voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Bližší informace podá správní odbor magistrátu v budově C, o voličské průkazy je tam možné žádat písemně do 13. října či osobně do středy 18. října do 16:00 hodin. Ti, kteří už žádost magistrátu doručili, mohou voličské průkazy očekávat od 5. října.

V době voleb bude správní odbor magistrátu vydávat dočasné občanské průkazy (bez dokladu totožnosti nelze volit), jsou zdarma, je ale třeba přinést dvě fotografie a rodný list. Dokladem totožnosti pro účast ve volbách je ale také cestovní pas.

Volič může zpravidla ze zdravotních důvodů požádat magistrát či příslušnou komisi okrsku o hlasování mimo volební místnost, ovšem jen na území svého okrsku. Může požádat až v době voleb telefonicky přímo okrsek nebo s předstihem žádat již nyní na telefonech 596 387 202, 596 387 341 nebo 596 387 363. Telefony do okrsků budou také na webu města.

Do úřední obálky lze vložit jen jeden hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku lze zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit, komu dává volič své preferenční hlasy.

K volbám v Karviné může v říjnu přijít celkem 45 228 oprávněných voličů.

Kompletní informace k volbám na webu města ZDE.