Vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců za rok 2017

Sportovec roku_ilu.jpg Statutární město Karviná každoročně oceňuje své nejúspěšnější sportovce a ani letošní rok nebude výjimkou.


Sportovec roku_ilu.jpg

Vyhlášení a ocenění sportovců za rok 2017, s bohatým doprovodným kulturním programem, proběhne v březnu 2018 ve velkém sále Městského domu kultury v Karviné, ale široká veřejnost má již nyní možnost svými hlasy nominovat sportovní výkony v těchto kategoriích:

Základní kategorie

1. Olympijské sporty, tj. sporty zařazené dle olympijské charty

  • Nejúspěšnější jednotlivci – mládež do 19 let - 1. až 3. místo a následně 4. až 10. místo bez uvedení pořadí
  • Nejúspěšnější jednotlivci – dospělí - 1. až 3. místo a následně 4. až 10. místo bez uvedení pořadí
  • Družstvo – bez rozlišení mládeže a dospělých  (max. 5)
  • Trenér (max. 3)
  • Talent roku 2017 (max. 3)

V mimořádných případech je možné v jednotlivých kategoriích vyhodnotit menší či větší počet sportovců.

2. Neolympijské sporty – bez věkového členění a kategorií (max. 5)

 

Zvláštní kategorie

  • Osobnost roku   – mimořádný sportovní výkon roku 2017 (max. 1)
  • Síň slávy

 

Nominační kritéria

  • umístění v nejvyšší mistrovské soutěži/závodě v daném sportovním odvětví v rámci republikových soutěží
  • reprezentant ČR – umístění na mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových pohárech a dalších významných soutěžích

Sportovní výkon u navrhovaného sportovce nutno doložit odkazem na oficiální webové stránky, tiskovou zprávou nebo jiným průkazným způsobem.

Návrhy na ocenění trenérů budou doloženy dosaženými sportovními výsledky jejich svěřenců.

Navržení sportovci a trenéři musí být členy tělovýchovné jednoty, sportovního klubu nebo oddílu se sídlem v Karviné.

Návrhy na nominace může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se sídlem, či trvalým bydlištěm na území města Karviné.

Vyhodnocení návrhů provede Komise tělovýchovy a sportu Rady města Karviné.

Návrhy na ocenění nejlepších sportovců města Karviné za rok 2017  lze doručit do 15. ledna 2018 na Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné nebo elektronicky na e-mail: marcela.hubnerova@karvina_cz prostřednictvím tohoto tiskopisu:

rtf.pngNávrh na ocenění nejúspěšnějšího sportovce statutárního města Karviné za rok 2017, soubor typu rtf, (46,92 kB)