Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci

folder-document.png V případě havárie je nutné provést nezbytné práce v tělese komunikace k bezprostřednímu odstranění této havárie.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci

04. Základní informace k životní situaci:
V případě havárie je nutné provést nezbytné práce v tělese komunikace k bezprostřednímu odstranění této havárie.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
vlastník inženýrských sítí

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vlastník inženýrských sítí je povinen neprodleně oznámit vlastníku pozemní komunikace provedení prací a pracovní místo alespoň provizorně označit a zabezpečit.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje,oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát
řízemí, kancelář číslo 111
pan(í) Foltynová Pondělí
středa: od 07:30 do 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek: od 07:00 do 15:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář a situační snímek

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o dodatečné povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace k provedení odstranění havárie, soubor typu pdf, (40,26 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky Obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 355/2000 a vyhlášky č. 367/2001 Sb. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Právnické a podnikající fyzické osoby pokuta do výše 200.000 Kč dle § 42 b odst. 5 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Fyzické osoby pokuta do výše 200.000 Kč dle § 42 a) odst. 7 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
25.01.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován:
25.01.2007

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno