Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Nyní si můžete pořídit nový, ekologický kotel zcela zdarma. Dotace pokryje až 100 % nákladů. Nemáte na výměnu kotle potřebné finance? Nevadí, peníze Vám půjčí město jako bezúročnou půjčku a vrátíte je, až když Vám přijde dotace od kraje. Potřebujete poradit? Neváhejte se obrátit na naše úředníky. Ti Vás uvítají od pondělí do čtvrtku. K dispozici je vám také infolinka krajského úřadu a rádi Vás přivítáme i na setkáních s občany, které bude statutární město Karviná na podporu kotlíkových dotací pořádat.


perex_Kotlíky_2016.jpg

Jak podat žádost?

Žádosti se předkládají na krajském úřadě, a to od 1. února do 29. dubna 2016.

Žádost musí obsahovat vyplněný formulář (naleznete na webové stránce http://www.lokalni-topeniste.cz), kopii potvrzení o bankovním účtu vedeném na jméno žadatele, fotodokumentaci starého kotle před likvidací, zapojeného do otopné soustavy, fotodokumentace části domu, kde byla provedena mikroenergetická opatření, průkaz energetické náročnosti budov, pokud je spoluvlastníkem domu další osoba, tak také jeho souhlas s realizací.

Obálka pro odeslání žádosti musí obsahovat nadpis Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, adresu (Moravskoslezský kraj, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, 28. října 117, 702 18 Ostrava), jméno a příjmení žadatele, kontaktní adresu a adresu realizace výměny, označení A až E podle typu nového kotle a celkovou cenu projektu.

Pokud žádost není dostatečná, kraj žadatele nevyřadí, ale vyzve k opravě a doplnění údajů do 15 dnů.

 

 

Časté dotazy

  1. Jaká je maximální výše dotace? Je to 150 000,- Kč. Její součástí, kromě ceny samotného kotle, mohou být i tzv. mikroenergetická opatření jako zateplení stropu, výměna prahů, výměna dveří apod. anebo také poplatek za průkaz energetické náročnosti, to vše do výše 20 000,- Kč.
  2. Na výměnu jakých kotlů se dotace vztahuje? Dotace se vztahuje pouze na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Nevztahuje se na kombinované kotle nebo kotle už v minulosti dotačně podpořené. Nový kotel je nutné vybrat ze seznamu registrovaných výrobků na stránce www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace.
  3. Mohu si požádat o dotaci, když mám dva kotle, ale ten na plyn z finančních důvodů nepoužívám? Ano. Čestným prohlášením pak ale musíte potvrdit, že používáte převážně ten na pevná paliva.
  4. Do kdy musím provést revizi kotle? Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce roku 2016. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory (netýká se krbových kamen) projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Revize kotle se dále provádí jednou za dva kalendářní roky.Více informací najdete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí zde: http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu a seznam revizních techniků najdete zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

 


Užitečné odkazy

Základní informace: http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/78

Základní pravidla pro fyzické osoby:  www.opzp.cz/dokumenty/download/138-1-Info%20B%20-%20FO_LC_fin.pdf

Seznam registrovaných kotlů: www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Seznam energetických specialistů: www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx

Seznam odborně způsobilých osob proškolených k provádění kontrol zdrojů na pevná paliva: www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 

 

Další informace

Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech,  jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.

Další kolo příjmu žádostí o kotlíkové dotace (2. výzva) bude vyhlášena pravděpodobně na přelomu 1. a 2. čtvrtletí roku 2017, bližší podrobnosti bohužel ještě neznáme, sledujte, prosím, průběžně webové stránky http://www.lokalni-topeniste.cz.

 

 

Podpora města

Pravidla pro poskytování bezúročných půjček na předfinancování dotovaných výměn kotlů schválili 15.3.2016 karvinští zastupitelé.  „Jak jsme už slíbili, půjčíme lidem až 150 tisíc korun na to, aby mohli vyměnit své starší kotle v domcích za ekologické vytápění. Víme, že lidé mnohdy na předfinancování nemají své vlastní peníze a to je dříve odrazovalo. Město jim tedy půjčí až do maximální výše přiznané dotace tak, aby byli schopni výměnu zrealizovat bez problémů. Dotaci dostanou vyplacenu až po realizaci,“ připomněl motivaci primátor Tomáš Hanzel s tím, že město tak chce povzbudit maximum žadatelů. „Naším cílem je vyměnit v Karviné co nejvíce kotlů v příštích třech letech, podmínky jsou unikátní a nebudou se opakovat, je třeba toho využít,“ doplnil primátor.Město lidem půjčí až 150 tisíc – výše částky poskytnuté půjčky se vždy bude odvíjet od krajem přiznané dotace. První splátku ve výši 50 % přiznané částky dostane žadatel do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy s městem, druhou půlku pak žadatel dostane do10 pracovních dnů poté, co předloží kopii faktury na nový zdroj tepla (kotel, tepelné čerpadlo). Půjčka je nenároková, posuzovat bude město každou individuálně. Vždy bude vázána na to, že žadateli nejprve přizná dotaci na kotel rada kraje. Důležité také je, aby žadatel nebyl dlužníkem města. Samozřejmě předpokládáme, že si lidé půjčí peníze k tomu účelu, ke kterému půjčka určena je. Abychom se ale vyhnuli riziku, že nám lidé peníze nevrátí, pojistíme se. Žadatel se ve smlouvě s městem zaváže souhlasem k inkasu z účtu až do výše poskytnuté částky.Krajský úřad má k dnešku z Karviné 89 žádostí v hodnotě vyšší než 12 mil. Kč, podíl města je 1,275 mil. Kč. Jak už jsme informovali dříve, město Karviná se k přiznané dotaci ( získat lze až 80 % z peněz EU, 5 % kraje a 5%  státu) připojí dalšími 10 % - to je ten podíl města. Krajský úřad stále přijímá žádosti – až do 29.4. Dotace bude ovšem proplacena až po realizaci, takže město nyní půjčí lidem na předfinancování realizace samotné.

 

 

Zápůjčky na kotlíkové dotace

Zastupitelstvo města Karviné vydalo dne 15.3.2016 Zásady pro poskytování zápůjčky na realizaci výměny kotle. Text těchto Zásad naleznete zde:

pdf.pngZásady zápůjčky na kotle.pdf

Žádosti o zápůjčky přijímá Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů. Žadatelé o zápůjčku si mimo úřední dny (pondělí a středa) mohou sjednat termín schůzky s těmito úředníky:

 

 

 

Formuláře:

pdf.pngFormulář - Potvrzení o souhlasu s inkasem.pdf
pdf.pngFormulář - Žádost o poskytnutí zápůjčky na kotlíkové dotace.pdf