Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg 16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje.


perex_Kotlíky_2016.jpg

Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů.

Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září.

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Stejně jako v předchozích výzvách nelze dotaci rovněž použít na výměnu starého plynového kotle za jakýkoliv nový kotel či tepelné čerpadlo.

Nejaktuálnější zprávy ke kotlíkovým dotacím na informačním webu Moravskoslezského kraje: 

www.lokalni-topeniste.cz.

 

Podpora města

Pravidla pro poskytnutí podpory budou aktualizována po vyhlášení dotačního programu pro občany.

Podpora předcházející výzvy –  poskytování bezúročných půjček na předfinancování dotovaných výměn kotlů – byla schválena 15.3.2016 karvinskými zastupiteli. „Jak jsme už slíbili, půjčíme lidem až 150 tisíc korun na to, aby mohli vyměnit své starší kotle v domcích za ekologické vytápění. Víme, že lidé mnohdy na předfinancování nemají své vlastní peníze a to je dříve odrazovalo. Město jim tedy půjčí až do maximální výše přiznané dotace tak, aby byli schopni výměnu zrealizovat bez problémů. Dotaci dostanou vyplacenu až po realizaci,“ připomněl motivaci primátor Tomáš Hanzel s tím, že město tak chce povzbudit maximum žadatelů. „Naším cílem je vyměnit v Karviné co nejvíce kotlů v příštích třech letech, podmínky jsou unikátní a nebudou se opakovat, je třeba toho využít,“ doplnil primátor.Město lidem půjčí až 150 tisíc – výše částky poskytnuté půjčky se vždy bude odvíjet od krajem přiznané dotace. První splátku ve výši 50 % přiznané částky dostane žadatel do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy s městem, druhou půlku pak žadatel dostane do10 pracovních dnů poté, co předloží kopii faktury na nový zdroj tepla (kotel, tepelné čerpadlo). Půjčka je nenároková, posuzovat bude město každou individuálně. Vždy bude vázána na to, že žadateli nejprve přizná dotaci na kotel rada kraje. Důležité také je, aby žadatel nebyl dlužníkem města. Samozřejmě předpokládáme, že si lidé půjčí peníze k tomu účelu, ke kterému půjčka určena je. Abychom se ale vyhnuli riziku, že nám lidé peníze nevrátí, pojistíme se. Žadatel se ve smlouvě s městem zaváže souhlasem k inkasu z účtu až do výše poskytnuté částky.Krajský úřad má k dnešku z Karviné 89 žádostí v hodnotě vyšší než 12 mil. Kč, podíl města je 1,275 mil. Kč. Jak už jsme informovali dříve, město Karviná se k přiznané dotaci ( získat lze až 80 % z peněz EU, 5 % kraje a 5%  státu) připojí dalšími 10 % - to je ten podíl města. Krajský úřad stále přijímá žádosti – až do 29.4. Dotace bude ovšem proplacena až po realizaci, takže město nyní půjčí lidem na předfinancování realizace samotné.

 

Zápůjčky na kotlíkové dotace

Zastupitelstvo města Karviné vydalo dne 15.3.2016 Zásady pro poskytování zápůjčky na realizaci výměny kotle. Text těchto Zásad naleznete zde:

pdf.pngZásady zápůjčky na kotle.pdf

Žádosti o zápůjčky přijímá Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů. Žadatelé o zápůjčku si mimo úřední dny (pondělí a středa) mohou sjednat termín schůzky s těmito úředníky:

Ing. Vladimír Tvrdoň
Oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 369
Email:

Renáta Čejdová
Oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 276
Email:

 

Formuláře:

pdf.pngFormulář - Potvrzení o souhlasu s inkasem.pdf
pdf.pngFormulář - Žádost o poskytnutí zápůjčky na kotlíkové dotace.pdf

 

 

Vyměňte kotel za ekologický

perex_ovzduší_ilu.jpg Jaké dotazy padaly na informačním setkání 13. června?