Interní auditor

Interní auditor provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, jejímž cílem je  napomáhat organizaci udržovat efektivní řídící a kontrolní systémy a podporuje jejich neustálé zdokonalování. Interního auditor je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu.


cechakova.jpg

Ing. Ivana Čecháková
Telefon: 596 387 234
Email:

 

 

Umístění

  • budova "A", ul. Fryštátská 72/1 (mapa)

Zajišťuje

Objektivně ujišťovací a konzultační činnost, která se týká:

  • spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací,
  • efektivnosti a účinnosti procesů, ochrany aktiv,
  • dodržování právních předpisů,
  • včasného rozpoznávání rizik vztahujících se k činnosti statutárního města
  • prověřování výsledků procesů a programů do jaké míry odpovídají stanoveným úkolům a cílům

Mimo tyto činnosti interní auditor organizuje zvyšování kvality na Magistrátu města Karviné (např.  benchmarking v rámci projektu BI 2005).