V lesoparku Bažantnice bude postavena nová lávka přes Rajecký potok

P7090101.JPG Výstavba bude zahájena v polovině května.


P7090101.JPG

V druhé polovině května 2017 bude zahájena demolice stávající  lávky pro pěší, která je již v nevyhovujícím technickém stavu. Následně bude vybudována nová železobetonová lávka se zvýšeným záchytným zařízením pro větší bezpečnost cyklistů a chodců. Dále dojde ke zvětšení průtočného profilu a spolu s výstavbou nové lávky bude pročištěno koryto vodního toku před a za lávkou.  

Předpokládaná doba výstavby a uzavírky pěší stezky činí 90 kalendářních dní, tzn. zprovoznění nové lávky bude v září 2017.