Výstavba parkovací plochy na ul. Na Zátiší v Karviné-Loukách

IMG_20171023_092309.jpg U mateřské školky bude vybudováno nové parkoviště.


IMG_20171023_092309.jpg

V listopadu bude probíhat výstavba parkoviště u mateřské školy v Karviné Loukách. Jedná se o parkovací plochu z betonové zámkové dlažby o kapacitě 6 parkovacích míst. Součástí realizace je zařízení pro vsakování dešťových vod a přeložka oplocení zahrady mateřské školy.

Situační snímek parkoviště:

Na_Zatisi.pdf Na_Zatisi.pdf (9,39 MB)