Informace k ptačí chřipce

Informace Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj k ptačí chřipce.


Vážení občané,

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj zveřejňuje aktuální informace k ptačí chřipce na internetových stránkách Státní veterinární správy - „Ptačí chřipka - aktuální nákazová situace". 

Na předmětných internetových stránkách http://www.svscr.cz/ jsou uveřejněny i další obecné informace k této nákaze zvířat.