Nařízení Státní veterinární správy

perex_drůbež_ilu.jpg Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipka) na území České republiky.


Vážení občané,

dne 30.03.2017 vydala Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařízení o ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava u Orlové:

Narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_-_ukonceni_opatreni_ohnisko_Doubrava.pdf, soubor typu pdf, (219,21 kB)

Dne 23.02.2017 vydala Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy, na základě potvrzení výskytu v k.ú. Doubrava u Orlové:

Narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_-_ohnisko_Doubrava.pdf, soubor typu pdf, (470,72 kB)

Dne 06.02.2017 vydala Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy, na základě potvrzení výskytu v k.ú. Orlová:

Narizeni_SVS_-_AI_-_ohnisko_Orlova.pdf, soubor typu pdf, (458,16 kB)

Dne 10.01.2017 vydala Státní veterinární správa jako místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipka) na území České republiky:

Nařízení Státní veterinární správy.pdf, soubor typu pdf, (248,77 kB)

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky.

Informace pro veřejnost:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu tel.č. +420 720 995 203 nebo tísňovou linku 112.