Přechod agendy úřadu územního plánování

up.png Od 1.5.2017 je úřad územního plánování na Odboru stavebním a životního prostředí.


územní plán.png

Od 1.5.2017 vykonává Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné (budova B, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát) agendu úřadu územního plánování, tj. pořizuje územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady (územní studie, územně analytické podklady) a poskytuje informace o podmínkách využívání  území na základě  územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.