Vyhlášen program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017

perex_památky_ilu.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území statutárního města Karviná a na území obcí Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice , že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo   program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017, který je určen na obnovu kulturních památek, mimo kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Karviná – Fryštát, Darkov.


perex_památky_ilu.jpg

Celková finanční kvóta stanovená Ministerstvem kultury ČR pro území obce s rozšířenou působností (tj. Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice) na rok 2017 je ve výši 119 000,- Kč. Celá kvóta bude přidělena ve druhém kole programu.

Uzávěrka přihlášek pro druhé kolo je 30.04.2017. Přihlášky zasílejte na Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Fryštátská 72/1,  733 24 Karviná-Fryštát.

Minimální podíl  vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávaných do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, orgán státní památkové péče.

Žádost o zařazení do programu.pdf
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2017.pdf
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.pdf