Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením

Cílem dotačního programu je podpora spolků působících na území Karviné, zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, které plní podmínky dle zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník a jsou zapsány ve veřejném rejstříku.


soc_péče_ilu.jpg

Dotační program má tři tituly:

a) podpora celoroční činnosti a materiální vybavení stávajících spolků
b) konkrétní akce, vyplývající z činnosti spolku
c) rekondiční, popř. edukační pobyt 

Celé znění dotačního programu:

pdf.pngDotační program Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu OZP nebo ZO, soubor typu pdf, (288,64 kB)

Žádost o programovou dotaci včetně jejich povinných příloh:

rtf.pngPříloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace, soubor typu rtf, (163,67 kB)
rtf.pngPříloha č. 2 Rozpočet projektu-činnosti, soubor typu rtf, (140,46 kB)
pdf.pngPříloha č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace - vzorová, soubor typu pdf, (405,67 kB)
rtf.pngPříloha č. 4 Závěrečné vyúčtování dotace, soubor typu rtf, (145,64 kB)

 

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 23.11.2017 do 30.11.2017 včetně.

 Kontakt: Bc. Jana Gavlovská, Odbor sociální, tel. 596 387 339 nebo Pavlína Fiedorová, Odbor sociální, tel. 596 387 398.