Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Finanční příspěvek na jeden nově postavený rodinný dům na území Karviné

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na jeden nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.

 

Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

perex-kultura-ilu.jpg statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 3083 ze dne 16. listopadu 2016 vyhlašuje dotační program  Podpora kulturních aktivit  pro rok 2017

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017

perex-sport-ilu.jpg statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 3084 ze dne 16. listopadu 2016 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017

 

Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Nyní si můžete pořídit nový, ekologický kotel zcela zdarma. Dotace pokryje až 100 % nákladů. Nemáte na výměnu kotle potřebné finance? Nevadí, peníze Vám půjčí město jako bezúročnou půjčku a vrátíte je, až když Vám přijde dotace od kraje. Potřebujete poradit? Neváhejte se obrátit na naše úředníky. Ti Vás uvítají od pondělí do čtvrtku. K dispozici je vám také infolinka krajského úřadu a rádi Vás přivítáme i na setkáních s občany, které bude statutární město Karviná na podporu kotlíkových dotací pořádat.