Použití loga města Karviné

folder-document.png Logo je základním prostředkem jednotného vizuálního stylu statutárního města Karviné a používá se k propagaci města. Logem je nápis "Karviná". Souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Karviné v rámci reprezentace města.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
souhlas s užitím loga statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:
souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Karviné v rámci reprezentace města

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
právnické osoby, fyzické osoby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
dodržovat pokyny stanovené v manuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce vpravo v části "Související formuláře" (barevnost, poměr velikosti loga); použít logo je možné po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné za splnění uvedených podmínek

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním vyplněného formuláře Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Karviné

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství - budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 427; v úřední dny: pondělí a středa 07:30 h - 17:30 h, v ostatní dny po dohodě: úterý a čtvrtek 07:30 h - 16:00 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář Žádost o souhlas s použítím loga statutárního města Karviné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podoběke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech nejdéle 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
s patřičným časovým předstihem doručit na Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, odd. marketingu a školství náhled použití loga statutárního města Karviné ke schválení ještě před jeho uveřejněním

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
e-podatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
zásady pro používání znaku, vlajky a loga statutárního města Karviné č. 25/2010

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
statutární město Karviná si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tento souhlas a vyžadovat odstranění loga

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
porušení se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a jiných platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky: 596 387 482, 596 387 477

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství

26. Kontaktní osoba:
Lenka Krotká e-mail: lenka.krotka@karvina_cz, Dagmar Dlouhá e-mail: dagmar.dlouha@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.07.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno