Přehled platné ÚPD v ORP Karviná


Seznam vydaných územně plánovacích dokumentací

Seznam vydaných územně plánovacích dokumentací, které byly pořízeny  a jsou k nahlédnutí na Odboru rozvoje, jako úřadu územního plánování (od 1.1.2012): 

 • Územní plán obce Karviná, vč. změn č. 1 – 10 a č. 13 
 • Územní plán zóny Karviná - Fryštát - Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, vč. změn č. 1 - 3
 • Územní plán Dětmarovice
 • Změna č. 3 a 4 územního plánu sídelního útvaru Petrovice u Karviné
 • Změna č. 3 územního plánu obce Stonava

Veškeré územně plánovací dokumentace obcí na území ORP Karviná jsou rovněž zpřístupněny na krajských internetových stránkách Moravskoslezského kraje prostřednictvím webových technologií:

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mapy/zpristupneni-uzemne-planovaci-dokumentace-prostrednictvim-webovych-technologii-3127/.

Zveřejněné územní plány mají pouze informativní charakter.

Územní plán obce Karviná vč. jeho změn 1-10 je zveřejněn v mapovém portálu. Vzhledem k tomu, že ještě není dokončen, právní stav ÚP obce Karviná po vydání jeho změny č. 13 je nutno do změny č. 13 nahlížet samostatně v záložce "Pořizované změny UPD v Karviné".

Seznam všech platných územně plánovacích dokumentací na území ORP Karviná

Územní plán obce Karviná zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (ing. arch. Janou Šimíčkovou) v roce 1994 a schválený Městským zastupitelstvem v Karviné dne 6. 9. 1994 usnesením č. 286.

Přehled změn:

 • Změna č. 1 Územního plánu obce Karviná schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 26.3.1996 usnesením č. 144
 • Změna č. 2 Územního plánu obce Karviná schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 30.3.1999 usnesením č. 65
 • Změna č. 3 Územního plánu obce Karviná schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 12.9.2000 usnesením č. 441
 • Změna č. 4 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 25.6.2002 usnesením č. 1166
 • Změna č. 5 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 25.5.2004 usnesením č. 420
 • Změna č. 6 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 20.6.2006 usnesením č. 1048
 • Změna č. 7 Územního plánu obce Karviná schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 6.12.2005 usnesením č. 886
 • Změna č. 8 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 9.9.2008 usnesením č. 501 s účinností od 30.9.2008
 • Změna č. 9 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 14.9.2010 usnesením č. 1230 s účinností od 4.10.2010
 • Změna č. 10 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 12.11.2013 usnesením č. 650, s účinností od 28.11.2013
 • Změna č. 13 Územního plánu obce Karviná vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 29.1.2015 usnesením č. 59,  s účinností od 14.2.2015

Územní plán zóny (ÚPN zóny) Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma zpracovaný autorizovanými architekty ing. arch. Renatou a Petrem Májkovými v roce 1996 a schválený Městským zastupitelstvem v Karviné dne 26. 3. 1996 usnesením č. 145.

Přehled změn:

 • Změna č. 1 ÚPN zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma schválená Městským zastupitelstvem v Karviné dne 26.6.2001 usnesením č. 724
 • Změna č. 2 ÚPN zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma schválená Zastupitelstvem města Karviné dne 12.9.2006 usnesením č. 1075
 • Změna č. 3 ÚPN zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma vydaná Zastupitelstvem města Karviné dne 14.9.2010 usnesením č. 1231 s účinností od 4.10.2010

Územní plán  Dětmarovice zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.  v roce 2015 vydaný Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 11.3.2015 usnesením č. 41/3

 Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Petrovice u Karviné zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (ing. arch. Janou Šimíčkovou) v roce 1995, schválený Obecním zastupitelstvem v Petrovicích u Karviné dne 24. 8. 1995 usnesením č. 4/II

Přehled změn:

 • Změna č. 1 ÚPN SÚ Petrovice u Karviné schválená na 13. zasedání Obecního zastupitelstva v Petrovicích u Karviné dne 3.12.1997 usnesením č. VII, písm. A
 • Změna č. 2 ÚPN SÚ Petrovice u Karviné schválená usnesením mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné dne 1.12.2003
 • Změna č. 4 ÚPN SÚ Petrovice u Karviné vydaná Zastupitelstvem Obce Petrovice u Karviné dne 12.12.2010
 •  Změna č. 3 ÚPN SÚ Petrovice u Karviné vydaná Zastupitelstvem Obce Petrovice u Karviné dne 21.10.2013

 

Územní plán obce Stonava zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. (ing. arch. Janou Šimíčkovou) v roce 1998, schválený na 23. zasedání Obecního zastupitelstva ve Stonavě dne 31.8. 1998 usnesením č. 1.1. – 1.6.

Přehled změn:

 • Změna č. 1 ÚPN obce Stonava schválená na 20. zasedání Zastupitelstva obce Stonava dne 19.4.2001 usnesením č. 1.3.
 • Změna č. 3 ÚPN obce Stonava vydaná Zastupitelstvem obce Stonava dne 17.4.2014