Udělení ocenění v oblasti sociálních a návazných služeb

folder-document.png Oceňování je udělováno v kategoriích registrované sociální služby, návazné služby (spolky, kluby apod.) a výkon dobrovolnické činnosti.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Udělení ocenění v oblasti sociálních a návazných služeb

04. Základní informace k životní situaci:
Oceňování bude udělováno v těchto kategoriích:
a) registrované soc. služby
b] návazné služby (spolky, kluby a pod.)
c) výkon dobrovolnické činnosti

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Návrh na ocenění mohou podávat: a) odborné instituce, občanská sdružení, spolky, jiné neziskové a dobrovolnické organizace
b) fyzické osoby působící v oblasti sociálních a návazných služeb
c) veřejnost nebo uživatel služby
d) právnické osoby
e) Odbor sociální MMK
f) orgány samosprávy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
-

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Návrhy lze podávat vždy do 15.03. daného roku poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou nebo osobně na podatelnu MMK, Odbor sociální, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné,
Odbor sociální
Karola śliwky 219
733 24 Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor sociální,
Oddělení sociálních věcí
Bc. Jana Gavlovská, Mgr. Radka Miškovičová
1. patro, k. č. 210
tel.: 596 387 339, 596 387 240

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Návrhy posoudí Komise sociální ve spolupráci s Odborem sociálním. Výsledné návrhy budou předloženy Radě města Karviné. O vybraných osobnostech budou navrhovatelé vyrozuměni v termínu do 15.05. aktuálního roku. Ocenění budou předána v červnu aktuálního roku v rámci Dnů Karviné.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Dle Zásad pro ocenění v oblasti sociálních a návazných služeb udělované Radou města Karviné, schválené usnesením Rady města Karviné č. 125 ze dne 03.12.2014.

18. Jaké jsou související předpisy:
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor sociální

26. Kontaktní osoba:
Bc. Jana Gavlovská
tel.: 596 387 339
Mgr. Radka Miškovičová
tel.: 596 387 240

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
-

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.01.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky. Úplnou informaci naleznete v Zásadách pro ocenění v oblasti sociálních a návazných služeb, udělované Radou města Karviné.