Vyřazení vozidla z provozu

folder-document.png O vyřazení vozidla z provozu může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.)


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vyřazení silničního vozidla z provozu (dočasné vyřazení, depozit)

04. Základní informace k životní situaci:
O vyřazení vozidla z provozu může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vlastník vozidla podá žádost doloženou dále uvedenými doklady a zaplatí správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné v rámci svého správního obvodu (Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava), podle trvalého pobytu (sídla nebo místa podnikání) provozovatele vozidla.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová, Schobrová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713-712
Úřední dny pondělí a středa: 7:30-17:30 hodin
V úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin dle pracovních kapacit.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý TP), tabulky s registrační značkou, doklady vlastníka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngPlná moc k žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu.rtf, soubor typu rtf, (47,31 kB)
pdf.pngŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu.pdf, soubor typu pdf, (631,34 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Způsoby úhrad poplatků

Správní poplatek dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 200,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Vozidlo musí být zabezpečeno tak, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nesmí být odstraněny podstatné části vozidla. Vozidlo musí být mimo pozemní komunikace, tj. v garáži, na zahradě nebo jinde na soukromém pozemku.Trvá-li vyřazení déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

Rezervační systém - objednejte se online

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z. č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč a přestupek dle § 83 odst. 1 písm. g) nebo správní delikt dle § 83a odst.1 písm. i) z.č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 15.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.