Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

folder-document.png


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

04. Základní informace k životní situaci:

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Předkládá ten v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena, Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karviná-Fryštát, Karola Sliwky 149. Pondělí, středa: od 07:30 do 17:00 hod. Úterý, čtvrtek: od 07:00 do 15:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- vyplněný formulář - situační snímek se zakreslením uzavřeného úseku a trasy objížďky - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - souhlas dotčeného dopravního úřadu - pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy - při zastupování plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngŽádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace, soubor typu rtf, (54,95 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen vydat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

  • vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena
  • vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka
  • obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
  • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, odboru dopravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

  • Fyzické osobě lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč dle § 42a odst. 1 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Pravnické a podnikající fyzické osobě lze uložit pokutu ve výši 500 00 kč dle 42b odst. 1 písm a) zák. č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky na čísle: 596 387 111

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:
-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
30.03.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.03.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno