Žádost o povolení výjimky z dopravního značení

folder-document.png Omezení silničního provozu


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení výjimky z dopravního značení

04. Základní informace k životní situaci:
Omezení silničního provozu

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
FO a PO

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
podat odůvodněnou žádost

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti (vyplněním formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje,oddělení strategií a plánování, Karviná-Fryštát, Karola Sliwky 149, Pondělí, středa: od 07:30 do 17:00 hod. Úterý, čtvrtek: od 07:00 do 15:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

  • vyplněný formulář 
  • situační snímek s návrhem trasy
  • souhlas majitele předmětné pozemní komunikace 
  • při zastupování plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngŽádost o povolení výjimky z dopravního značení, soubor typu rtf, (61,28 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen vydat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 
vlastník pozemní komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:
TP 65, TP 66, TP 133

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, odboru dopravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky na čísle: 596 387 111

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, odddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:
Ing. Maria Palová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
30.03.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.03.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno