Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

folder-document.png Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu, provádění stavebních prací, umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

04. Základní informace k životní situaci:
Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem:

  • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu (zařízení staveniště, skládka materiálu, paliv, atd.)
  • provádění stavebních prací
  • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
podat žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát. přízemí, kancelář číslo 111 pan(í) Foltynová Pondělí, středa: od 07:30 do 17:00 hod. Úterý, čtvrtek: od 07:00 do 15:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněnou žádost, situační snímek místa zásahu, vyplněné hlášení k místnímu poplatku, doklad o zaplacení správního poplatku, vyjádření Dopravního inspektorátu OŘ Policie ČR v Karviné, je-li nutné z hlediska bezpečnosti sil. provozu a provozu chodců, souhlas vlastníka pozemní komunikace

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, soubor typu pdf, (48 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
vydání povolení k zvláštnímu užívání silnice, místní komunikace: a)na dobu delší než 6 měsíců a při uložení inženýrských sítí - 1000 Kč b)na dobu kratší než 6 měsíců - 500 Kč c)na dobu kratší než 10 dní - 100 Kč Místní poplatek dle vyhlášky č. 12/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení a ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
vlastník pozemní komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:

  • Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 355/2000 a vyhlášky 367/2001 Sb.
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Obecně závazná vyhláška č. 12/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode den jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

  • Právnická a podnikající fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42 b) odst. 5 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42 a) odst. 7 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky na čísle: 596 387 495

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
30.03.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.03.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno