Žádost o vyjádření z územního hlediska

Žádost o vyjádření z územního hlediska podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace: Žádost o vyjádření z územního hlediska (k využití pozemku)

04. Základní informace k životní situaci: Žádost o vyjádření z územního hlediska podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Podáním žádosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karola Śliwky 50, 733 24 Karviná-Fryštát, kancelář č. 444, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Kompletně vyplněnou žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a související předpisy.

18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy: Neuvedeno.

22. Další informace: Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: Ústně na Odboru rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karola Śliwky 50, 733 24 Karviná-Fryštát, kancelář č. 444, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:00 hodin.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba: Neuvedena.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 28.02.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2.3.2017

29. Datum konce platnosti popisu: Neuveden.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: Neuvedeno.