Změny volebních místností (okrsek č. 2, 6 a 7)


Oproti volbám v roce 2016 nastaly změny u volebních okrsků č. 2, 6 a 7.

Volební místnosti pro volební okrsky č. 6 a č. 7 budou nově umístěny ve Spolkovém domě (naproti fotbalovému stadionu), ul. U Hřiště 718/27, Karviná-Ráj (v roce 2016 byly v PZKO v Karviné-Ráji).

Volební okrsek č. 2 v Karviné-Dolech byl sloučen s volebním okrskem č. 1 a má volební místnost v budově C Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.