Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova (Nové Město)

mapa

úsek

ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 20.07.2017 do 20.02.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

STASPO spol. s r.o.
Jakub Rychecký , tel.: 603 447 168, mail.: rychecky@staspo_cz702 145 201

poznámka 

V době od 20.07.2017 do 20.02.2018 budou probíhat stavební práce v Karviné-Novém Městě, ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova v souvislosti s realizací akcí pod názvem „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova –rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice, čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova – rekonstrukce vodovodních řadů“. V rámci těchto prací dojde k omezení provozu na ul. Brožíkova ve dvorní části a k uzavření vjezdů z tř. Osvobození a z ul. Fučíkova. Vjezd k domům čp. 1358 bude uzavřen v době od 20.07.2017 do 09.08.2017 Vjezd z ul. Fučíkova k domům čp. 1361/74 v délce cca 10m a k domům čp. 1360/17, 1359/15 v délce cca 70m bude uzavřen v době od 15.08.2017 do 11.09.2017. Vjezd (podchod) z tř. Osvobození u domu čp. 1362 bude uzavřen v době od 12.09.2017 do 03.10.2017. ul. Brožíkova bude obousměrná. Ul. Fučíkova u domu čp. 1105 bude překopána po polovinách. Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům budou po překopání přemostěny. V době provádění stavebních prací bude po celou dobu omezeno parkování ve dvorní části uvedených domů (čp. 1100-1105 a 1361-1364). Konečné povrchové úpravy, opravy chodníků a živice budou provedeny do 30.04.2018.

 

komunikace

MK ul. Cihelní (Nové město)

mapa

úsek

část ulice Cihelní, v úseku mezi ul. Havířská a Závodní

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

po ukončení uzavírky ul. Dvořákova do 17.12.2017, nejdříve
od 09.10.2017 do 17.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

Oprava části ulice Cihelní v Karviné-Novém Městě, v úseku mezi ul. Havířská a Závodní. Práce začnou po ukončení uzavírky ul. Dvořákova a budou probíhat za úplné uzavírky do 17.12.2017. Délka uzavřeného úseku cca 370m. Objízdná trasa povede po ul. Havířská, tř. Osvobození a ul. Závodní až k místu uzavírky. Zadavatel: Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát. Prováděcí firma právnická osoba Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, IČO 258 55 581 Zodpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781.

Délka úseku: cca 370 m

Objízdná trasa povede po ul. Havířská, tř. Osvobození, ul. Závodní a ul. Cihelní až k místu uzavírky.

 

komunikace

III/46810 – Dětmarovice (Koukolná)

mapa

úsek

železniční nadjezd za čerpací stanicí směrem na Petrovice u Karviné

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.09.2017 do 30.04.2018

důvod uzávěry

náhrada nadjezdu během optimalizace trati Český Těšín–Dětmarovice

povolil

OR MMK

realizuje

EUROVIA CS, a.s.
p. Rudolf Krištofík
tel.: 731 601 300
rudolf.kristofik@eurovia_cz

poznámka 

Most bude úplně snesen - silnice proto nebude průchozí pro chodce ani průjezdná pro cyklisty. Objížďka povede přes Karvinou po silnicích I/67 – ul. Nádražní, ul. Ostravská a tř. 17. listopadu, dále po II/475 – ul. Rudé armády a v Petrovicích u Karviné, po silnicích II/475, III/4753, III/4689 a III/46810 až k místu uzavírky.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

komunikace

MK ul. Ciolkovského(Ráj)

mapa

úsek

mezi křižovatkami s ul. Polská a U Lesa

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.10.2017 do 30.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., pan Zdeněk Urbánek, tel.: 602 767 719

poznámka 

Započnou práce na opravě ul. Ciolkovského v Karviné-Ráji. Bude se opravovat úsek mezi křižovatkami s ul. Polská a U Lesa za úplné uzavírky. Po vyfrézování budou práce rozděleny do tří etap po cca 140 m. První úsek od ul. Polská po ul. Školská, druhý úsek od ul. Školská po parkoviště u Vela baru (restaurace Myslivna). Třetí úsek od parkoviště po křižovatku s ul. U Lesa. Doba trvání: od 02.10.2017 do 30.12.2017. Investor: Statutární město Karviná, zastoupeno Magistrátem města Karviná, Odborem majetkovým, odpovědná osoba za investora pí. Nataša Hübnerová, tel. 596 387 391 Prováděcí firma: STRABAG a.s., OZ Morava, oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, IČO 608 38 744 Zodpovědná osoba za prováděcí společnost: pan Zdeněk Urbánek, tel.: 602 767 719. Ul. Ciolkovského nebude průjezdná, objízdná trasa povede po: ul. Polská, tř. 17. listopadu, ul. Kosmonautů a ul. Ciolkovského až k místu uzavírky. Ul. V Aleji a Školská nebudou uzavírkou dotčeny. Řidiči věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení!

 

komunikace

MK ul. Jurkovičova (Nové město)

mapa

úsek

od bytového domu čp. 1553/6 po bytový dům č.p. 1527/14

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.10.2017 do 24.11.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

JANKOSTAV s.r.o., Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

V době od 02.10.2017 do 24.11.2017 budou probíhat stavební práce místní komunikace ul. Jurkovičova (v úseku od bytového domu čp. 1553/6 po bytový dům č.p. 1527/14) v Karviné-Novém Městě. Práce proběhnou za úplné uzavírky. V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky vč. odstranění a osazení nových silničních obrubníků a dále k výškové úpravě uličních vpustí. Délka uzavřeného úseku: 350 m Objízdná trasa: bez objízdné trasy. Bude umožněn vjezd vozidel IZS. Investor je statutární město Karviná. Stavební práce bude provádět společnost JANKOSTAV s.r.o., IČO 25855581, Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, zodpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

 

        

komunikace

MK ul. Slovenská (Hranice)

mapa

úsek

od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. Armády po obchodní středisko

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 09.10.2017 do 22.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

společnost Jaromír Mičulka, údržba vozovek, Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

V době od 09.10.2017 do 22.12.2017 budou probíhat stavební práce na místní komunikaci ul. Slovenská , Karviná – Hranice (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. armády po obchodní středisko). Práce proběhnou nejprve za částečné uzavírky po polovinách, od 16.10.2017 bude část ul. Slovenská od výjezdu z parkoviště ul. Kašparova po obchodní středisko uzavřena úplně. V rámci stavebních prací dojde k rekonstrukci celé komunikace v uzavřeném úseku. Objízdná trasa povede po zbývajících částech ul. Slovenská, které budou po dobu uzavírky obousměrné. Z důvodu obousměrného provozu na ul. Slovenská bude omezeno parkování. Vyzýváme řidiče, aby v zájmu bezpečnosti silničního provozu respektovali dopravní značení. Investor je statutární město Karviná. Práce bude provádět společnost Jaromír Mičulka, údržba vozovek, se sídlem Dolní 160/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh, odpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel. 731 446 781

 

        

komunikace

silnice II/475, v obci Petrovice u Karviné

mapa

úsek

u sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot „PLUS OIL“

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 08:00 hod. dne 18.10.2017 do 10:00 hod. dne 15.11.2017

důvod uzávěry

napojení kanalizační přípojky

povolil

OR MMK

žadatel

HSF Systém a.s., Ing. Jaroslav Szturc, tel.: 732 286 219

poznámka 

V době od 08:00 hod. dne 18.10.2017 do 10:00 hod. dne 15.11.2017 budou probíhat stavební práce na silnici II/475, v obci Petrovice u Karviné (u sjezdu k čerpací stanici pohonných hmot „PLUS OIL“) z důvodu napojení kanalizační přípojky. Stavební práce proběhnout za částečné uzavírky. Bude průjezdný jeden jízdný pruh v min. šíři 2,75 m střídavě v obou směrech. Stavební práce bude provádět společnost HSF Systém a.s., Lihovarská 689/40A, Ostrava-Kunčičky, zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Szturc, tel.: 732 286 219

 

        

komunikace

silnice I/67

mapa I. mapa II.

úsek

od mimoúrovňové křižovatky (brýlí) až za křižovatku s tř. Osvobození

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 06.11.2017 do 10.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

MSK

žadatel

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

poznámka 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava bude opravovat silnici I/67 v úseku od mimoúrovňové křižovatky (brýlí) až za křižovatku s tř. Osvobození. Předpokládaný termín od 06.11.2017 do 10.12.2017. Práce se budou provádět v obou jízdních směrech, každý směr po polovinách tak, aby byla omezena doprava, co nejméně. V průběhu prací budou postupně uzavřeny na dobu nezbytně nutnou boční ulice, ul. Polní, „stará“ Ostravská, Hornická stezka, výjezd z parkoviště u Zimního stadionu, ul. Karola Śliwky a Svatopluka Čecha. Výjezd z Hasičské zbrojnice bude kdykoli umožněn. Dojde i k omezení vjezdu na čerpací stanici. Autobusová zastávka ve směru na Ostravu (Orlovou, Havířov naproti obchodnímu domu Prior se bude také opravovat. Autobusy, které jezdí v přímém směru od Karviné-Ráj budou zastavovat na provizorní přemístěné autobusové zastávce před odbočkou na tř. Osvobození. Autobusy, které jezdí z Karviné-Nového Města po třídě Osvobození budou zastavovat naproti Autotechny a pak až u železniční stanice. Termín byl stanoven s ohledem na další plánované akce na příští rok.

 

komunikace

ul. Na Stráni (Ráj)

mapa

úsek

ul. Na Stráni u domu čp. 330/6

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 13.11.2017 do 16.11.2017 a od 20.11.2017 do 23.11.2017

důvod uzávěry

uložení inženýrských sítí (plynová, vodovodní a kanalizační přípojka)

povolil

OR MMK

žadatel

 

P. O. stav – trade, spol. s r.o., Karel Szarowski, tel.: 773 977 779

poznámka 

V termínu od 13.11.2017 do 16.11.2017 a od 20.11.2017 do 23.11.2017 budou probíhat stavební práce na místní komunikace ul. Na Stráni u domu čp. 330/6 v Karviné-Ráji. Práce proběhnou za úplné uzavírky z důvodu uložení inženýrských sítí (plynová, vodovodní a kanalizační přípojka). Délka uzavřeného úseku: 30 m Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Na Parcelách, ul. Na Stráni až k místu uzavírky

 

komunikace

obec Stonava (místní část Mexiko)

mapa

úsek

podél místní komunikace č. 6b) na pozemku parc. č. 4146 v k. ú. Stonava u RD čp. 424

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 7.00 do 16.00 hod. dne 16.11.2017 a od 7.00 do 16.00 hod. dne 17.11.2017

důvod uzávěry

z důvodu rekonstrukce stávajícího silničního příkopu

povolil

obec Stonava

žadatel

 JUBAR PLUS CZ, s.r.o., Martin Bárt, tel. 777 080 280

poznámka 

V obci Stonava (místní části Mexiko) budou podél místní komunikace č. 6b) na pozemku parc. č. 4146 v k. ú. Stonava u RD čp. 424 prováděny výkopové práce z důvodu rekonstrukce stávajícího silničního příkopu, resp. zajištění odtokových poměrů příkopu vyspádováním. Uvedené práce budou probíhat od 7.00 do 16.00 dne 16.11.2017 a od 7.00 do 16.00 dne 17.11.2017. Uzavřený úsek místní komunikace, která hraničí s katastrálním územím Louky nad Olší, je zřejmý z přiloženého situačního snímku. Veřejně přístupná účelová komunikace, která slouží zejména k průjezdu vozidel z městské části Karviná-Louky okolo hřbitova k Dolu ČSM ve Stonavě, bude v uvedenou dobu uslepena (neprůjezdná).

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

15.11. a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/