Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


 

komunikace

II/475 – Horní Suchá

mapa

úsek

silnice č. II/475 v úseku od okružní křižovatky se silnicí III/4746 v Havířově po křižovatku s místní komunikaci ul. 9.května v Horní Suché

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 15.03.2017 do 15.06.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce komunikace před realizací dvou kruhových objezdů v křížení s II/474

povolil

Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova

žadatel

STRABAG a.s.
p. Zdeněk Urbánek - tel.: 602 767 719

poznámka 

Objízdná trasa pro vozidla TIR bude s ohledem na navazující budování kruhových objezdů v platnosti až do konce roku 2017. Objízdné jízdní řády autobusové dopravy budou stanoveny.

dokumentace

Povolení uzavírky (pdf), Objízdná trasa pro TIR (pdf)

 

komunikace

MK – ul. Lázeňská (Darkov)

mapa

úsek

od domu čp. 199/90 po dům čp. 611/26

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 10.04.2017 do 10.09.2017

důvod uzávěry

výstavba dešťové kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

pro statutární město Karviná společnost LXM GROUP a.s.
p. Kamil Juřica – tel.: 734 314 946

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m. Dle postupu stavebních prací dojde v průběhu měsíce června nebo července na dobu 7 dnů u linky autobusu MHD č. 877517 k přemístění autobusové zastávky „Karviná, Darkov, hotel“ ve směru „Karviná, Darkov, lázně“. Autobusová zastávka bude posunuta o cca 50 m k domu čp. 174/16 na ul. Lázeňská v Karviné-Lázně Darkov. Dopravce s dostatečným předstihem vyvěsí na autobusovou zastávku „Upozornění pro cestující“. Po ukončení prací bude oprava povrchu místní komunikace provedena v rámci realizace stavby „Stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově“.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Einsteinova (Hranice)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Čsl. armády po křižovatku s ul. Flemingovou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 31.05.2017 do 31.07.2017

důvod uzávěry

výměna povrchu vozovky a parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

JANKOSTAV s. r. o. pro SMK
Ing. Petr Náplava - tel.: 731 446 781

poznámka 

Objízdná trasa povede po místních komunikacích ul. Žižkova a ul. Flemingova, které budou po dobu uzavírky obousměrné. Z důvodu obousměrného provozu na ul. Žižkova (podél domu čp. 2850-2053) a ul. Flemingova bude částečně omezeno parkování. Vyzýváme řidiče, aby v zájmu bezpečnosti silničního provozu respektovali dopravní značení.

dokumentace

situační snímek uzavírky (pdf)

 

komunikace

MK – ul. Urxova (Nové Město)

mapa

úsek

mezi čp. 1525 a 1555

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.06.2017–10.09.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce horkovodu

povolil

OR MMK

žadatel

DIRIGERE servis, s.r.o. pro Veolia, a.s.
Ing. Jan Blahut – tel.:702 145 201

poznámka 

V době od 12.06. do 10.09.2017 budou probíhat stavební práce z důvodu výměny horkovodního potrubí v úseku od bytového domu čp. 1525 po bytový dům čp.
1555 na ul. Urxova v Karviné-Novém Městě. Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách, kdy dojde k úplným uzavírkám na těchto místních komunikacích: a) ul. Dvořákova (u bytového domu č.p. 1556) v termínu od 10.07.2017-16.07.2017 a od 28.08.2017-31.08.2017
b) parkoviště na ul. Urxova (naproti bytových domů v úseku od čp. 1553-1527) od 19.06.2017 do 10.09.2017
c) ul. Čapkova (u bytového domu čp. 1518) od 10.07.2017-16.07.2017 a od 01.09.2017 do 04.09.2017.

 

komunikace

MK – ul. Sokolovská (Nové Město)

mapa

úsek

etapizace viz Poznámka níže

druh uzávěry

úplná                                                                

termín uzávěry

od 03.07.2017 do 17.09.2017

důvod uzávěry

oprava obrub, dešťových vpůstí a povrchu vozovky

povolil

OR MMK

zhotovitel

STASPO spol. s r. o.
Ing. Aleš Vaculka – tel.: 596 232 553

poznámka 

Práce budou probíhat ve třech etapách za úplné uzavírky jednotlivých etap:

1. ul. Sokolovská mezi křižovatkami ulic Ruská a Komenského v době od 03.07.2017 do 16.07.2017

2. ul. Sokolovská v úseku od ul. Ruská po ul. Holubova v době od 17.07.2017 do 20.06.2017

3. ul. Sokolovská od ul. Holubova po tř. Osvobození v době od 21.08.-2017 do 17.09.2017

dokumentace

situační snímek uzavírky (pdf)

 

komunikace

MK – ul. Čajkovského (Mizerov)

mapa

úsek

od bytového domu čp. 2029 po křižovatku s místní komunikací ul. Majakovského

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

od 03.07.2017 do 31.08.2017

důvod uzávěry

kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky vč. odstranění a osazení nových silničních obrubníků a dále výšková úprava uličních vpustí

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Ing. Václav Dlouhý
tel.: 554 610 710

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd (v min. šíři 3 m) na parkoviště (mezi bytovými domy čp. 2029 a 2023), pozemek parc. č. 1624/215 v katastrálním území Karviná-město. V době konečné pokládky živičného krytu bude 1 den uzavřen i výše uvedený vjezd na parkoviště. Objízdná trasa povede po místních komunikacích tř. Těreškovové a ul. Čajkovského nebo po ul. Majakovského.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení(pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Jiráskova (Mizerov)

mapa

úsek

u rodinného domu čp. 257/62

druh uzávěry

úplná                             

termín uzávěry

od 12.07.2017 do 18.07.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce vodovodu

povolil

OR MMK

žadatel

Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o.
p. Hynek Raška
tel.: 777 194 325

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude umožněn vjezd majitelům rodinných domů a vozidlům IZS. Objízdná trasa povede po místních komunikacích ul. Žižkova, ul. Průkopnická a ul. Jiráskova.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení(pdf) 

 

komunikace

Parkoviště při MK na ul. Těreškovové

mapa

úsek

parkoviště na tř. Těreškovové naproti bytových domů čp. 2270-2273

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 01.08.2017 do 30.09.2017

důvod uzávěry

oprava živičného povrchu parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Ing. Václav Dlouhý
tel.: 554 610 710

poznámka 

Po dobu rekonstrukce je parkoviště uzavřeno.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK –Petrovice u Karviné

mapa

úsek

viz mapová příloha a poznámka

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 26.06.2017 do 07.07.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

JANKOSTAV s r. o.
p. Macoszek
tel.: 731 513 173

poznámka 

Plánovanou uzavírku silnice II/475 a III/4753 v Petrovicích u Karviné – Marklovice v době od 26.06.2017 do 07.07.2017, frézování začne už od 19.06.2017. Jedná se zejména o trasu od železničního přejezdu ke státní hranici v Marklovicích. Pokud bude někdo chtít jet do Polska přes Marklovice v době od 26.06.2017 do 28.06.2017 bude muset objíždět uzavírku po místní komunikaci 17c, pak projet podjezdem a vracet se zpět ke státní hranici.

V rámci opravy silnic II/475 a III/4753 v Petrovicích u Karviné dojde k omezení průjezdu do Polska přes hraniční přechod v Marklovicích. Zahájení opravy je plánováno na 19.06.2017, termín ukončení 23.07.2017. V průběhu této doby se budou komunikace frézovat za plného provozu nebo částečného omezení s tím, že v případě zúžení bude dopravu regulovat náležitě poučená osoba. Pokládka konečných povrchových vrstev se musí dělat za úplné uzavírky. Dle předloženého harmonogramu k uzavírkám dojde v následujících místech a termínech: Silnice II/475 od železničního přejezdu ke křižovatce se silnicí III/4753 (objekt č.p. 50) – úplná od 26.06.2017 do 28.06.2017 Živice na silnici II/475 od křižovatky se silnicí III/4753 až ke státní hranici se bude pokládat po polovinách v době od 29.06.2017 do 03.07.2019 Silnice III/4753 od křižovatky se silnicí II/475 (objekt č.p. 50) po křižovatku se silnicí III/4689 (nejbližší objekt č.p. 352) bude provedena ve dvou etapách: od II/475 k podjezdu (nejbližší objekt č.p. 221) a od podjezdu až ke křižovatce se silnicí III/4689 vždy za úplné uzavírky v době od 04.07.2017 do 07.07.2017.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení(pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova (Nové Město)

mapa

úsek

ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 20.07.2017 do 20.02.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

STASPO spol. s r.o.
Jakub Rychecký , tel.: 603 447 168, mail.: rychecky@staspo_cz702 145 201

poznámka 

V době od 20.07.2017 do 20.02.2018 budou probíhat stavební práce v Karviné-Novém Městě, ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova v souvislosti s realizací akcí pod názvem „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova –rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice, čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova – rekonstrukce vodovodních řadů“. V rámci těchto prací dojde k omezení provozu na ul. Brožíkova ve dvorní části a k uzavření vjezdů z tř. Osvobození a z ul. Fučíkova. Vjezd k domům čp. 1358 bude uzavřen v době od 20.07.2017 do 09.08.2017 Vjezd z ul. Fučíkova k domům čp. 1361/74 v délce cca 10m a k domům čp. 1360/17, 1359/15 v délce cca 70m bude uzavřen v době od 15.08.2017 do 11.09.2017. Vjezd (podchod) z tř. Osvobození u domu čp. 1362 bude uzavřen v době od 12.09.2017 do 03.10.2017. ul. Brožíkova bude obousměrná. Ul. Fučíkova u domu čp. 1105 bude překopána po polovinách. Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům budou po překopání přemostěny. V době provádění stavebních prací bude po celou dobu omezeno parkování ve dvorní části uvedených domů (čp. 1100-1105 a 1361-1364). Konečné povrchové úpravy, opravy chodníků a živice budou provedeny do 30.04.2018.

 

komunikace

MK –ul. Těšínská_Stavy(Louky)

mapa

úsek

ul. Stavy navazující na ul. Těšínská Karviné-Loukách v místě železničního přejezdu

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 07.08.2017 do 10.08.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce železničního přejezdu

povolil

OR MMK

žadatel

Správa železniční dopravní cesty, OŘ Ostrava
702 145 201

poznámka 

V době od 07. 08. 2017 do 10.08.2017 bude úplná uzavírka ul. Stavy navazující na ul. Těšínská v Karviné-Loukách v místě železničního přejezdu, nedaleko kostela sv. Barbory.

 

komunikace

silnice III/4749 v km 9,300 – 10,300 (Doly)

mapa

úsek

u Pilňoku (křížení silnic mezi dolem ČSA a skládkou DEPOS)

druh uzávěry

částečná                      

termín uzávěry

od 17.07.2017 do 31.07.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace po důlních škodách

povolil

OR MMK

žadatel

JANKOSTAV s.r.o.
pro Správu silnic MSK
p. Radomír Macoszek
tel.: 731 513 173

poznámka 

Oprava vozovky bude provedena po polovinách. Doprava bude vedena kyvadlově a řízená světelnou signalizací.

dokumentace

rozhodnutí o povolení částečné uzavírky (pdf), veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu (pdf)situace - frézování (jpg), situace 1 - směr Stonava vpravo (jpg), situace 2 - směr Stonava vlevo (jpg), situace 3 - směr důl ČSA vpravo (jpg), situace 4 - směr důl ČSA vlevo (jpg)

 

komunikace

Parkoviště při MK na ul. Cihelní (Nové Město)

mapa

úsek

parkoviště na ul. Cihelní za házenkářskou halou a domem čp. 1640/10

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 01.08.2017 do 31.08.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce povrchu parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 79401 Krnov
tel.: 554 610 710

poznámka 

Průjezdu k domům č.p. 1649-1651, 1688, 704-705 a 681-682 zůstane průjezdný bez omezení.

dokumentace

Situační snímek uzávěry s dočasným dopravním značením (pdf) 

 

komunikace

MK - ul. Kubiszova (Ráj)

mapa

úsek

mezi ul. Polskou a ul. Rajeckou

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

30.07.2017

důvod uzávěry

konání Anenské pouti

povolil

OR MMK

žadatel

MS-PZKO Karviná-Ráj
p. Tadeáš Puchała
tel.: 728 608 608

poznámka 

V době od 8 do 21 hodin bude z důvodu konání pouti úplně uzavřena místní komunikace v Karviné-Ráji, ul. Kubiszova v úseku mezi křižovatkami s ul. Polská a Rajecká v délce cca 500m. Objížďka povede po ul Polská, Pionýrů a Rajecká.

dokumentace

Situační snímek uzávěry s objízdnou trasou (jpg) 

 


Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

19.07., 16.08.,
20.09., 18.10., 15.11.
a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/