Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


 

komunikace

Parkoviště při MK na ul. Těreškovové

mapa

úsek

parkoviště na tř. Těreškovové naproti bytových domů čp. 2270-2273

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 01.08.2017 do 30.09.2017

důvod uzávěry

oprava živičného povrchu parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Ing. Václav Dlouhý
tel.: 554 610 710

poznámka 

Po dobu rekonstrukce je parkoviště uzavřeno.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova (Nové Město)

mapa

úsek

ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 20.07.2017 do 20.02.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

STASPO spol. s r.o.
Jakub Rychecký , tel.: 603 447 168, mail.: rychecky@staspo_cz702 145 201

poznámka 

V době od 20.07.2017 do 20.02.2018 budou probíhat stavební práce v Karviné-Novém Městě, ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova v souvislosti s realizací akcí pod názvem „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova –rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice, čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova – rekonstrukce vodovodních řadů“. V rámci těchto prací dojde k omezení provozu na ul. Brožíkova ve dvorní části a k uzavření vjezdů z tř. Osvobození a z ul. Fučíkova. Vjezd k domům čp. 1358 bude uzavřen v době od 20.07.2017 do 09.08.2017 Vjezd z ul. Fučíkova k domům čp. 1361/74 v délce cca 10m a k domům čp. 1360/17, 1359/15 v délce cca 70m bude uzavřen v době od 15.08.2017 do 11.09.2017. Vjezd (podchod) z tř. Osvobození u domu čp. 1362 bude uzavřen v době od 12.09.2017 do 03.10.2017. ul. Brožíkova bude obousměrná. Ul. Fučíkova u domu čp. 1105 bude překopána po polovinách. Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům budou po překopání přemostěny. V době provádění stavebních prací bude po celou dobu omezeno parkování ve dvorní části uvedených domů (čp. 1100-1105 a 1361-1364). Konečné povrchové úpravy, opravy chodníků a živice budou provedeny do 30.04.2018.

 

komunikace

Silnice od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice (směrem do Jastrzebia), tj. ul. Adama Mickiewicza

 

úsek

ul. Adama Mickiewicza

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

Předpokládané ukončení 10.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace

povolil

 

žadatel

 

poznámka 

Částečná uzavírka v Polsku od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice směrem do Jastrzebia. Z důvodu oprav povrchu komunikace. Provoz je řízen semafory. Doporučujeme občanům Karviné využít k návštěvě sousedů jinou trasu, např. přes hraniční přechod do Kaczyc po ul. Polská v Karviné-Ráji.  

Konečné povrchové úpravy na ul. Adama Mickiewicza v Polsku, od hraničního přejezdu v Marklovicích, Petrovice u Karviné, příjezd k tržnici v Marklowicach Górnych   čerpací stanice, Kepka, La Mirage, Bedrunka) se budou provádět dne 31.08.2017. V době od 08:00 do 18:00 hodin dne 31.08.2017 bude úplná uzavírka od hraničního přechodu -1. etapa

 

komunikace

chodník a cyklistická stezka podél tř. 17. listopadu

mapa

úsek

od OD TESCO po křižovatku s ul. Kosmonautů

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 07.08.2017 do 06.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu chodníku a cyklistické stezky

povolil

OR MMK

žadatel

KUMAN spol. s r.o. Ivan Poláček, tel.: 606 862 946 702 145 201

poznámka 

V době od 07.08.2017 do 06.10.2017 se bude opravovat povrch chodníku a cyklistické stezky podél tř. 17. listopadu v úseku mezi křižovatkami s ul. Polská a ul. Kosmonautů (pravá strany) v rámci akce pod názvem: „oprava chodníků a cyklistických stezek na tř. 17. listopadu, úseků OD TESCO – křižovatka s ul. Kosmonautů“. Od OD Tepich bude možné přejít k autobusové zastávce po lávce. Délka úseku cca 335m. Investor SMK, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát

 

komunikace

ul. Dvořákova

mapa

úsek

od ul. Fibichova k tř. Osvobození, podél domů čp. 1621-1635

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

28.08.2017 – 26.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu vozovky i parkovacích ploch a výstavba nových parkovacích ploch

povolil

OR MMK

žadatel

Jankostav, s.r.o. Ing. Petr Náplava, tel.: 596 237 018, 731 446 781, mail.: p.naplava@jankostav_cz 702 145 201

poznámka 

Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, odbor majetkový provádí opravu ul. Dvořákova v Karviné-Novém Městě za úplné uzavírky: Ul. Dvořákova v úseku od ul. Fibichova k tř. Osvobození, podél domů čp. 1621-1635, jedná se úplnou uzavírku vozovky i parkovacích ploch. Podél domů čp. 1621 – 1635 zůstane průchozí pouze podélný chodník. Průjezd za MěDK pro taxi a zásobování bude uslepen a obousměrný. Objízdná trasa povede po ul. Fibichova, Cihelní, Závodní a po tř. Osvobození až k místu uzavírky. Délka úseku: cca 230 m Investor: SMK, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát

 

komunikace

MK ul. Cihelní (Nové město)

mapa

úsek

část ulice Cihelní, v úseku mezi ul. Havířská a Závodní

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

po ukončení uzavírky ul. Dvořákova do 17.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

Oprava části ulice Cihelní v Karviné-Novém Městě, v úseku mezi ul. Havířská a Závodní. Práce začnou po ukončení uzavírky ul. Dvořákova a budou probíhat za úplné uzavírky do 17.12.2017. Délka uzavřeného úseku cca 370m. Objízdná trasa povede po ul. Havířská, tř. Osvobození a ul. Závodní až k místu uzavírky. Zadavatel: Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát. Prováděcí firma právnická osoba Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, IČO 258 55 581 Zodpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781.

 

komunikace

III/46810 – Dětmarovice (Koukolná)

mapa

úsek

železniční nadjezd za čerpací stanicí směrem na Petrovice u Karviné

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.09.2017 do 30.04.2018

důvod uzávěry

náhrada nadjezdu během optimalizace trati Český Těšín–Dětmarovice

povolil

OR MMK

realizuje

EUROVIA CS, a.s.
p. Rudolf Krištofík
tel.: 731 601 300
rudolf.kristofik@eurovia_cz

poznámka 

Most bude úplně snesen - silnice proto nebude průchozí pro chodce ani průjezdná pro cyklisty. Objížďka povede přes Karvinou po silnicích I/67 – ul. Nádražní, ul. Ostravská a tř. 17. listopadu, dále po II/475 – ul. Rudé armády a v Petrovicích u Karviné, po silnicích II/475, III/4753, III/4689 a III/46810 až k místu uzavírky.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

komunikace

Polsko, ul. Sobieskiego v Kaczycach Górnych

mapa

úsek

pozemní komunikace ul. Sobieskiego v Kaczycach Górnych, v Polsku, která na hranicích v Karviné-Ráji navazuje na ul. Polská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

18.09.2017 – 30.09-.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

Auto-trans asfalty sp. z o.o.

poznámka 

Společnost Auto-trans asfalty sp. z o.o., se sídlem v Gieraltowicach (Polsko) opravuje pozemní komunikaci (ul. Sobieskiego v Kaczycach Górnych ) v Polsku, která na hranicích v Karviné-Ráji navazuje na ul. Polská. Termín provádění prací: 18.09.2017 – 30.09-.2017. V době od 19.09.2017 do 23.09.2017 v závislosti na počasí může dojít k jednodenní úplné uzavírce na státní hranici s Polskem, v tom případě tato ulice nebude průjezdná v době od 08:00 do 18:00 hodin (pouze jeden den). Objíždět je možné tento úsek po ul. U Farmy a Žižkova. Doporučujeme řidičům sledovat dopravní značení již na kruhovém objezdu na křižovatce ulic Polská, Ciolkovského a následně volit jinou trasu jízdy do Polska.

 


Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20.09., 18.10., 15.11.
a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/