Jiné export PDF

Ing. Zdeněk Bartoněk

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 491
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení životního prostředí
Číslo místnosti B/86
Funkce oddělení životního prostředí
Směna Odbor stavební a životního prostředí