Kontakty

Celé jméno Telefon Email Odbor/oddělení Číslo místnosti
Michal Iwaszek
oddělení vnitřních služeb
Odbor organizační/oddělení vnitřních služeb  
Žofie Iwaszková
oddělení vnitřních služeb
596 342 373 Odbor organizační/oddělení vnitřních služeb A
Renáta Jančíková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 768 Odbor sociální/Oddělení sociálně-právní ochrany dětí C/408
Mgr. Marcela Jandáková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 766 Odbor sociální/Oddělení sociálně-právní ochrany dětí C/414
Mgr. Zuzana Janků
Oddělení přestupkové
596 387 462 Odbor správní/Oddělení přestupkové C/241
Pavel Janura
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 487 Odbor majetkový/oddělení provozu a údržby majetku B/53
Mgr. Jiří Jarema
oddělení informačních služeb
596 387 265 Odbor organizační/oddělení informačních služeb B/112
Břetislav Jelen
směna 1
595 390 981 Městská policie/směna 1 MP/
Iveta Juhászová
Oddělení rozpočtů
596 387 386 Odbor ekonomický/Oddělení rozpočtů C/318
Ing. Libuše Jungová
oddělení informačních služeb
596 387 246 Odbor organizační/oddělení informačních služeb B/118
Bc. Bára Jurášková
oddělení stavebního úřadu
596 387 417 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/90/I
Monika Jurczyková
Oddělení poplatků a pohledávek
596 387 271 Odbor ekonomický/Oddělení poplatků a pohledávek C/312
Kateřina Jurčíková
směna 3
Městská policie/směna 3 MP/
Bc. Veronika Juroszková
Oddělení sociálních věcí
596 387 789 Odbor sociální/Oddělení sociálních věcí C/418
Mgr. Lucie KabotováDiS.
Oddělení sociálních věcí
596 387 273 Odbor sociální/Oddělení sociálních věcí D/314
Ing. Martin Kačáni
operační
595 390 981 Městská policie/operační MP/
Ing. Richard Kajzar
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 784 Odbor majetkový/oddělení provozu a údržby majetku B/31
Ing. Petra Kalakayová
oddělení stavebního úřadu
596 387 416 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/92
Ing. Pavla Kalužová
oddělení stavebního úřadu
596 387 253 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/94/II
Martin Kaňa
operační
595 390 981 Městská policie/operační MP/

Stránka: ‹‹      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20      ››