Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Detail článku

Hlavní obsah stránky

Karvinský magistrát od února v jedné lokalitě

Karvinský magistrát od února v jedné lokalitě

Služby občanům tak budou soustředěny do jedné lokality, do moderních, ke klientům přívětivějších prostor,  a úřad nebude platit státu nájem. Od 27. ledna se například budou stěhovat agendy řidičské, pasy, občanky, matrika – vždy to bude znamenat přerušení provozu. Informace jsou také vyvěšeny na budovách magistrátu. Od úterka 14. ledna bude už v nové budově funkční informační centrum. Veřejnost prosíme o shovívavost a trpělivost.

Stěhování odborů magistrátu do centra začalo v pondělí 13. ledna přesunem části odboru správního (živnostenský úřad a přestupkové oddělení), sociálního (oddělení sociální) a odboru ekonomického. Po celý týden tedy nebude možné vyřizovat například žádosti o umístění do domovů s pečovatelskou službou, opatrovnické záležitosti nebo jakékoli agendy živností nebo přestupků, od úterka 14. ledna pak třeba poplatky a pohledávky (pokladny pro placení ale fungovat budou). Všechna pracoviště „občanských agend“ správního odboru – tedy například pasovka, matrika, občanské průkazy, agenda aut a řidičských průkazů - budou normálně fungovat v budově v Mírové ulici ještě do čtvrtka 23. ledna a od pondělka 27. ledna se budou stěhovat (a budou týden uzavřena) jako poslední. V centru v objektu bývalé banky pak budou všechna přestěhovaná pracoviště naplno fungovat od pondělka 3. února. Webový rezervační systém se vypíná ve čtvrtek 9. ledna a 3. února spustí úřad možnosti objednávek na nová pracoviště. Veškeré sociální peněžité dávky zůstávají pod státem - úřadem práce tam, kde úřad práce sídlí. Z této budovy u hornické nemocnice se stěhuje pouze magistrát - odbor sociální.

Stěhování si vyžádá bohužel uzavření pracovišť na nezbytně nutnou dobu také kvůli instalaci techniky a spuštění agend v novém místě – spolupracujeme pochopitelně také s ministerstvem vnitra, které některé registry spravuje.  Změní se také telefonické spojení, takže pro období stěhování bude optimální využívat ke kontaktu ústřednu magistrátu- 596 387 111. Od úterka 14. ledna bude přímo v rekonstruované budově bývalé banky ve Fryštátě  fungovat denně informační centrum, lze se tedy ptát i tam.

„ Od 3. února 2014 budou lidé vyřizovat všechny své záležitosti pohodlně  v jediné karvinské lokalitě a všechna pracoviště budou od sebe maximálně 5 minut chůze. Příslušné odbory se stěhují mj. ze dvou budov státních do jedné vlastní, úřad již tedy nebude muset platit nájemné cizím subjektům a služby pro občany budou soustředěny do jediného místa – do centra Fryštátu. Rekonstruovaný objekt bývalé banky je vybaven moderní technikou a pro občany to bude příjemnější a rychlejší,“ řekl tajemník magistrátu Roman Nogol.


 

Login