Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Aktuální dopravní omezení

Aktuální dopravní omezení

Hlavní obsah stránky

07-SEP-2016

Uzavírky na území města (září–listopad 2016)

Uzavírky zapříčiněné opravou povrchu vozovky na ulici Čajkovského v Karviné-Mizerově: 

Od 25. srpna do 18. září úsek od křižovatky s ulicí kpt. Jaroše po křižovatku s třídou Těreškovové.

Od 7. do 27. října nebude ulice Čajkovského průjezdná od křižovatky s třídou Těreškovové po bytový dům čp. 2029.

Od 19. září do 7. října je třeba počítat s úplnou uzavírkou třídy Těreškovové, a to od křižovatky s ulicí Čajkovského po křižovatku se silnicí III/4688, rovněž z důvodu opravy povrchu vozovky.


Další uzavírka se týká  ulice Fryštátské v Karviné-Fryštátě, parkoviště naproti budovy čp. 207, kterou si vyžádá bezpečnost pracovníků stavební firmy, která bude v období od 5. do 30. září provádět výstavbu tlakové kanalizace v areálu nemocnice v Karviné-Ráji.


Až do listopadu je zcela uzavřen průjezd přes malý mostek v Zahradní ulici v Karviné-Fryštátě, město most strhne a nechá postavit nový, hotovo včetně nového povrchu silnice by mělo být v listopadu. Příslušný úsek je nutné zcela uzavřít a objíždět -  směr po ulici Svatopluka Čecha a Ostravské zpět do Zahradní. Mapka s objížďkou ulice Zahradní.  

Stejně jako tento most je již nutné rekonstruovat i malou betonovou lávku při vjezdu do Parku Boženy Němcové z Mlýnské ulice také ve Fryštátě – tam začnou práce 19. září. Příslušné úseky cest je nutné zcela uzavřít a objíždět.


Login