Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Aktuální dopravní omezení

Aktuální dopravní omezení

Hlavní obsah stránky

14-JUL-2016

Uzavírky na území města (červenec–říjen 2016)

Od července do října nás na území města čekají tři uzavírky, v Mizerově, Fryštátě a Ráji.

Oprava povrchu vozovky na ulici Čajkovského v Karviné-Mizerově si vyžádá uzavírky ve třech úsecích. Od 1. do 24. srpna bude uzavřena část od křižovatky s ulicí Stavbařů po křižovatku s ulicí kpt. Jaroše, od 25. srpna do 18. září bude následovat úsek od křižovatky s ulicí kpt. Jaroše po křižovatku s třídou Těreškovové a od 7. do 27. října nebude ulice Čajkovského průjezdná od křižovatky s třídou Těreškovové po bytový dům čp. 2029. Od 19. září do 7. října je třeba počítat také s úplnou uzavírkou třídy Těreškovové, a to od křižovatky s ulicí Čajkovského po křižovatku se silnicí III/4688, rovněž z důvodu opravy povrchu vozovky.

Další uzavírka se bude týkat ulice Fryštátské v Karviné-Fryštátě, parkoviště naproti budovy čp. 207, kterou si vyžádá bezpečnost pracovníků stavební firmy, která bude v období od 5. do 30. září provádět výstavbu tlakové kanalizace v areálu nemocnice v Karviné-Ráji.

Poslední uzavírka pak bude pouze jednodenní (od 7 do 20 hodin) a bude se týkat ulice Kubiszovy v Karviné-Ráji, která bude 24. července uzavřena od křižovatky s ulicí Polskou po křižovatku s ulicí Rajeckou kvůli Anenské pouti.

14-JUL-2016

Oprava mostu přes Stonávku na silnici I/59 v úseku Ostrava/Havířov–Karviná (červenec–srpen 2016)

Most přes řeku Stonávku (poblíž odbočky ke golfovému areálu), který je součástí silnice I/59 (ul. Ostravská), se během letních měsíců uzavře. Důvodem je jeho kompletní rekonstrukce. Ta si v první etapě, tj. od pondělí 04.07. do 20.07., vyžádá semaforem řízený kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu a ve druhé etapě, která proběhne od 21.07. do 25.08. pak úplnou uzavírku. Třicet pět dní tak nebude možno tímto úsekem silnice projet. Ve třetí etapě od 26.08. do 15.09.2016 bude provoz veden v levých (rychlých) jízdních pruzích, oba pravé jízdní pruhy budou ještě uzavřeny.Vozidla městské hromadné dopravy budou uzavírku objíždět po ul. Lipiny a ul. U Potoka, dále přes Stonavu a okolo Dolu Darkov. Zastávka Karviná-Sovinec tak nebude během uzavírky obsloužena. Zastávka u Dolu ČSA bude přesunuta z hlavní cesty na parkovací plochu poblíž šachty. Pro automobilovou dopravu bude oficiální objízdná trasa vyznačena po silnici II/475 (okolo Dolu ČSM) přes Horní Suchou a po silnici II/474 (okolo skládky Depos) až k okružní křižovatce se silnicí I/59 (Hoheneger). Majitelé nemovitostí v této lokalitě si mohou požádat o výjimku u Magistrátu města Karviné, která jim bude vydána na základě výpisu o vlastnictví z katastru. Magistrát města Karviné v tomto týdnu důkladně prozkoumal ulice, po kterých povede objízdná trasa autobusů, aby tak zvýšilo bezpečnost provozu v době uzavírky pomocí vyspravení krajnic, ořezání větví a posekání trávy. V křižovatce sil. III/4687 (výpadovka na Stonavu) a místní komunikace ul. U Potoka bude provedena změna přednosti v jízdě. Nově bude označen hlavní silnicí výjezd z ul. U Potoka na zmíněnou silnici ve směru na Stonavu (objízdná trasa pro autobusy), příjezd po silnici od Karviné přes silniční nadjezd nad železniční tratí bude nově označen jako výjezd z vedlejší silnice s nutností dát přednost v jízdě.

Následující odkaz obsahuje mapu s objízdnou trasou pro osobní a nákladní dopravu po dobu druhé etapy, tedy kompletní uzavírky: http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/aktuality/Aktuality%202016/Uzav%C3%ADrka%20sil%20I-59%20-%20most%20p%C5%99es%20Ston%C3%A1vku%20-%20II%20etapa.pdf

Login