Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Electronic Filing Office (CZ)

Electronic Filing Office (CZ)

Hlavní obsah stránky

Elektronická podatelna

Adresa podatelny: epodatelna

Statutární město Karviná přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv. Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty, které jsou zvýrazněny:

pdf (Portable Document Format)
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
doc/docx (MS Word Document)
rtf (Rich Text Format)
txt (prostý text)

xml (Extensible Markup Language Document)
fo/zfo (602XML Filler dokument)
html/htm (Hypertext Markup Language Document)
odt (Open Document Text)
ods (Open Document Spreadsheet)
odp (Open Document Presentation)
xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
png (Portable Network Graphics)
tif/tiff (Tagged Image File Format)
gif (Graphics Interchange Format)
mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
wav (Waveform Audio Format)
mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
 


Elektronická podání lze uskutečnit:
elektronickou poštou nebo doručením datové zprávy na nosiči CD-ROM (CD-R,RW; CD+R,RW) nebo DVD-ROM (DVD-R,RW; DVD+R,RW) poštou na adresu magistrátu nebo osobně na podatelnu.

Přijetí datové zprávy:
Po přijetí datové zprávy na adresu elektronické podatelny je odesílateli zaslána informace o přijetí v tomto znění:
"Vaše datová zpráva zaslaná na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Karviné byla přijata -datum- -čas-."

Odmítnutí datové zprávy:
V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód (virus), není předána elektronické podatelně magistrátu. Odesílateli se v takovém případě neodesílá žádná informace protože, že není možné 100% určit, že zpráva byla odeslána skutečně z adresy odesílatele.
Datové zprávy, které neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám (viz výše), nebudou elektronickou podatelnou zpracovány. V takovém případě bude odesílateli odeslána informace o odmítnutí podání.

Zákony, podle kterých je možné doručovat podání elektronicky:
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
500/2004 Sb. správní řád

Login