Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Map Portal of the Statutory Town of Karviná (CZ)

Map Portal of the Statutory Town of Karviná (CZ)

Hlavní obsah stránky

Welcome to Map Portal of Karvina City.

 

Map Portal accesing dynamic maps of municipalities: Karvina, Detmarovice, Petrovice and Stonava. Users can use various of maps from GIS or other web services.

Use GSHTML or Marushka to access Map Portal.

 

Contact:

City Office of Karviná

Secretary's Department, IT section

Phone: +420 596 387 286, GSM: +420 602 360 215

e-mail: gis

Přehled vybraných projektů v aplikaci Marushka:

Cenová mapa stavebních pozemků č. 1 - 10

Zpracované cenové mapy pro období 2002-2011

 

Google Maps/ Google StreetView

Zobrazení mapových podkladů Google Maps s vyhledáváním adres, sídel a objektů na území ČR

 

Katastrální mapa ORP Karviná

Zobrazení katastrální mapy s propojením na službu "Nahlížení do katastru nemovitostí" od ČÚZK

 

Ortofotomapy

Letecké snímky Karviné z vybraných let období 2015-1947

 

Přehled územních studií města

Zobrazení zájmových území zpracovaných územních studií v Karviné

 

Technická mapa města Karviné

Účelová mapa povrchové situace (polohopis, výškopis)

 

Územně analytické podklady ORP Karviná

Územně analytické podklady ORP Karviná (jevy A001-A119)

 

Územní plán obce Karviná

Výkresy územního plánu obce Karviná B1 - B6

 

Územní studie Karviná-Hranice

Územní studie části obce

 

Územní studie Karviná-Mizerov

Územní studie části obceMapová aplikace Marushka

Mapová aplikace pro publikování geografických dat a mapových podkladů.


Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný lokalizační dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici,...).

Pro zjištění popisných informací z mapy zatrhněte ikonu pro danou mapovou vrstvu v panelu Vrstvy, proveďte překreslení mapového okna tlačítkem a v mapě klikněte na ikonku informačních dotazů nebo specifický název info ikony (info ikona se zobrazuje vždy až od určitého měřítka). Výsledek dotazu se Vám zobrazí v panelu Informace.

Legenda k územnímu plánu a text příslušné obecně závazné vyhlášky zobrazíte kliknutím na tlačítko  "info vrstvy" před názvem mapové vrstvy územního plánu v panelu Vrstvy.

Pro zjištění informací z katastru nemovitostí můžete použít tlačítko  v dolní částí mapového okna.

 

Nápověda k aplikaci Marushka

 

Kontakt na provozovatele:

Magistrát města Karviné

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

RNDr. Martin Vozár

tel: 596 387 286, 602 360 215

e-mail: martin.vozar@karvina.cz


Login