Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Map Portal of the Statutory Town of Karviná (CZ)

Map Portal of the Statutory Town of Karviná (CZ)

Hlavní obsah stránky

Welcome to Map Portal of Karvina City.

 

Map Portal accesing dynamic maps of municipalities: Karvina, Detmarovice, Petrovice and Stonava. Users can use various of maps from GIS or other web services.

Use GSHTML or Marushka to access Map Portal.

 

Contact:

City Office of Karviná

Secretary's Department, IT section

Phone: +420 596 387 286, GSM: +420 602 360 215

e-mail: gis

Přehled vybraných mapových projektů v aplikaci Marushka:


Mapová aplikace Marushka - mapový klient pro publikování geografických dat a mapových podkladů. V aplikaci jsou dostupné základní mapové podklady pro správní území ORP Karviná (cenová mapa stavebních pozemků, katastrální mapa, mapa čísel popisných, územní plány, územní studie, technická mapa města, ortofotomapy, územně analytické podklady,...).

 


Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný lokalizační dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici,...).

Pro zjištění popisných informací z mapy zatrhněte ikonu pro danou mapovou vrstvu v panelu Vrstvy, proveďte překreslení mapového okna tlačítkem a v mapě klikněte na ikonku informačních dotazů nebo specifický název info ikony (info ikona se zobrazuje vždy až od určitého měřítka). Výsledek dotazu se Vám zobrazí v panelu Informace.

Legenda k územnímu plánu a text příslušné obecně závazné vyhlášky zobrazíte kliknutím na tlačítko  "info vrstvy" před názvem mapové vrstvy územního plánu v panelu Vrstvy.

Pro zjištění informací z katastru nemovitostí můžete použít tlačítko  v dolní částí mapového okna.

 

Nápověda k aplikaci Marushka

 

Kontakt na provozovatele:

Magistrát města Karviné

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

RNDr. Martin Vozár

tel: 596 387 286, 602 360 215

e-mail: martin.vozar@karvina.cz


Login