Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Map Portal of the Statutory Town of Karviná (CZ) > Mapové aplikace a WMS

Mapové aplikace a WMS

Hlavní obsah stránky

21-AUG-2013

Mapový klient Marushka

Mapový klient je nedílnou součástí mapového publikačního serveru Marushka, který zajištuje publikování/poskytování geografických dat a mapových služeb v prostředí Internetu. Publikační server umožňuje poskytovat data prostřednictvím webových služeb OGC standardu (WMS, WFS) a podporuje webové služby v prostředí platformy .NET (SOAP). Pro jeho fungování není potřeba žádné další instalace.

 

Mapový klient Marushka je dostupný na těchto adresách:

 

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný lokalizační dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici,...). Pro zjištění popisných informací z mapy zatrhněte ikonu pro danou mapovou vrstvu v panelu Vrstvy, proveďte překreslení mapového okna tlačítkem a v mapě klikněte na ikonku informačních dotazů nebo specifický název info ikony (info ikona se zobrazuje vždy až od určitého měřítka). Výsledek dotazu se Vám zobrazí v panelu Informace. Pro zjištění informací z katastru nemovitostí můžete použít tlačítko v dolní částí mapového okna.

 

Aplikace je optimalizována na rozlišení 1024x768 pro platformu IE7+, Firefox, Opera, Chrome, Safari.

 

Nápověda k aplikaci

 

23-NOV-2013

Webové mapové služby (WMS)

adresa pro připojení WMS: http://uap.karvina.cz/handlers/wms.ashx

vlastnosti WMS (GetCapabilities):

http://uap.karvina.cz/handlers/wms.ashx?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

verze WMS: 1.1.1/1.3.0

podporované souřadnicové systémy:

název kód EPSG
S-JTSK/Krovak East North 102067,5514
S-JTSK (Ferro)/Krovak East North 5221
S-42 28403
WGS-84 4326
UTM-33N/34N 32633/32634
ETRS89 4258


Příklad použití dotazu GetMap pro zobrazení Územního plánu obce Karviná
Příklad použití dotazu GetMap pro zobrazení Cenové mapy 2011
Příklad použití dotazu GetFeatureInfo pro zobrazení atributů Cenové mapy 2011 (pro dané souřadnice X,Y v px od levého horního rohu obrazu mapy získaného z dotazu GetMap)

Login