Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Reservation System (CZ)

Reservation System (CZ)

Hlavní obsah stránky

Zde si můžete objednat vaši návštěvu pro vyřízení některých záležitostí na magistrátu. Rezervační systém je propojen s vyvolávacím systémem (na budově C, ul. Karola Śliwky 50).

Vyberte ze seznamu činností jakou záležitost budete chtít vyřídit, pak označte termín návštěvy v zobrazeném kalendáři a po zadání jména a příjmení vám bude přiděleno rezervační číslo. S tímto číslem se v uvedený den a hodinu dostavte na příslušné pracoviště a zadejte vaše rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému. Terminál vám vydá pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete voláni ihned jako další klient v pořadí.

Chcete-li vědět, jak velká je momentálně fronta na přepážkách, můžete si zobrazit přehled čekajících klientů

Pokud jste si objednali vaši návštěvu v rezervačním systému a nemůžete přijít, zrušte vaši rezervaci co nejdříve! Uvolníte tím termín jinému klientovi. Zrušení rezervaceodbor

tlačítko

Činnosti

Odbor
správní

Matrika
manželství, úmrtí

opisy oddacích a úmrtních listů
legalizace matričních dokladů do ciziny
změna jména a příjmení
státní občanství

Matrika
narození, určení otcovství

narození
opisy rodných listů
určení otcovství

Ověřování podpisů a listin

ověřování podpisů na listinách
ověřování kopií listin

Občanské průkazy – žádosti

podávání žádostí o vyhotovení občanských průkazů
nahlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu

Občanské průkazy – výdej hotových

vydání nového občanského průkazu
vydávání vyhotovených občanských průkazů

Cestovní doklady- žádosti

žádosti o vyhotovení nového cestovního dokladu
nahlášení ztráty, odcizení, poškození cestovního dokladu

Cestovní doklady – výdej hotových

vydání vyhotoveného cestovního dokladu

Změna pobytu

změna trvalého pobytu

Rušení trvalého pobytu

zrušení trvalého pobytu

Registr vozidel

zápis silničního vozidla do registru
zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
změny údajů (příjmení, adresa, barva, účel využití atd.)
ztráta, odcizení, poškození ORV část I. (malý TP) a registračních značek
výdej dat
vyřazení a zánik vozidla
vývoz vozidla
Upozornění: Jedna rezervace platí pro jedno vozidlo (jeden úkon)!

Technické změny,
dovozy, stavby, přestavby vozidel

ztráta, odcizení ORV část II. (velký TP)
schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
zápis tažného zařízení a LPG
zápis pneumatik a ráfků
vyřazení a zánik vozidla
schvalování stavby a přestavby vozidla
Upozornění: Jedna rezervace platí pro jedno vozidlo (jeden úkon)!

Registr řidičů

vydání a výměna řidičského průkazu
zápis profesní způsobilosti řidiče
výpis z evidenční karty řidiče
vydání mezinárodního řidičského průkazu
vydání paměťové karty (řidiče, podniku, servisní)

Zákazy řízení, bodový systém

výpis z bodového hodnocení
vrácení řidičského oprávnění

Odbor
ekonomický

Pokladna

platby v hotovosti a platebními kartami

Loterie

všichni klienti

Poplatky za zábor veřejného prostranství

všichni klienti

Poplatky ubytovací
Poplatky lázeňské a rekreační
Poplatky ze vstupného

všichni klienti

Poplatky za komunální odpad
Poplatky za psy

dle příjmení >>

Příjmení začínající: S

Příjmení začínající: A, B, C, Č, K, O

Příjmení začínající: D, E, F, G

Příjmení začínající Ch, I, J, L, N, Q, R, Ř, T, U, V, W, Z, Ž

Příjmení začínající H, M, P, Š

Pohledávky z bytů

všichni klienti

Pohledávky na poplatcích a z pokut

dle příjmení >>

Příjmení začínající: S

Příjmení začínající: A, B, C, Č, K, O

Příjmení začínající: D, E, F, G

Příjmení začínající Ch, I, J, L, N, Q, R, Ř, T, U, V, W, Z, Ž

Příjmení začínající H, M, P, Š

Zrušení dřívější rezervace

Login